Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2023

02:23 PM 18/09/2023 |   Lượt xem: 4580 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành trong tuần 37/2023 do Chánh Văn phòng UBDT trình bày cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã tham gia các đoàn công tác đi địa phương; chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG 1719; chủ trì, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tiếp đón các Đoàn công tác, Người có uy tín đến thăm và làm việc với UBDT… Các vụ, đơn vị đã quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao và các nhiệm vụ thường xuyên.

Cuộc họp đã tiến hành cho ý kiến đối với các nhiệm vụ liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần. Các vụ, đơn vị báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tham mưu sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của một số đơn vị thuộc UBDT (Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và một số Trường chuyên biệt); việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán Ngân sách sách nhà nước năm 2024; việc triển khai công tác tuyên truyền cũng như các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG 1719.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu lãnh đạo tất cả các vụ, đơn vị cần quyết liệt đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ còn chậm trễ, nhất là các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719; đối với chương trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, cần bám sát các đơn vị liên quan để thống nhất, đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ; các đơn vị truyền thông cần tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719.

Liên quan đến công tác tổ chức ở một số đơn vị, giao Vụ Tổ chức Cán bộ căn cứ ý kiến trao đổi với các vụ, đơn vị liên quan để tham mưu triển khai theo đúng quy định. Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách sách nhà nước năm 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các đơn vị đánh giá kỹ đối với từng nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khả thi, trọng điểm, cần đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có kế hoạch triển khai hiệu quả.

Về đề xuất trình chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719, yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, sớm trình lãnh đạo UBDT cho ý kiến phê duyệt.

Xuân Thường