Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 13 năm 2024

10:10 PM 26/03/2024 |   Lượt xem: 1821 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị

Triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2024, trong tuần 12 vừa qua, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024, nhất là những nhiệm vụ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý I, những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 12. Các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban cũng chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng, đi công tác tại các địa phương.

Trong tuần, Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, xử lý 211 văn bản đến; ký ban hành 69 văn bản; chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban ban hành 05 thông báo, công văn thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban và đôn đốc, nhắc việc của Văn phòng đối với các vụ, đơn vị.

Các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó nổi bật ở một số nhiệm vụ như: Tham mưu ban hành Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc; Kế hoạch phát động phòng trào thi đua yêu nước năm 2024; Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT; hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm của Uỷ ban; chuẩn bị nội dung báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban tại các cuộc họp chuyên đề...

Trong tuần tiếp theo, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban định hướng tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch được giao, nhất là các nhiệm vụ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 13; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban phân công triển khai nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ 2.0 và các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban…

Tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá đối với những kết quả công tác đã đạt được trong tuần 12 vừa qua, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến góp ý xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2024). Các ý kiến xoay quanh các căn cứ, tính khả thi, những đơn vị tham gia thực hiện, thành phần đại biểu, thời gian tổ chức, địa điểm...

Lãnh đạo Ủy ban cũng nghe các vụ, đơn vị báo cáo bổ sung các chuyên đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024; kế hoạch tổ chức thăm, gặp mặt, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam bộ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Học viện Dân tộc với Đại học Thái Nguyên... qua đó cho ý kiến chỉ đạo, bổ sung hoàn thiện các nội dung, kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả các vụ, đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trong tuần 12 vừa qua. Trong tuần tiếp theo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch cũng như các thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban đảm bảo đúng quy trình và đạt chất lượng; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chuẩn bị chu đáo nội dung sơ kết quý I/2024.

Về kế hoạch tổ chức thăm, gặp mặt, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban chủ trì; chuẩn bị chu đáo đối với công tác hướng dẫn, khen thưởng cho Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024; Học viện Dân tộc chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ các nội dung phối hợp với Đại học Thái Nguyên, trong đó lưu ý nội dung phối hợp phải đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc cũng như chức năng, thẩm quyền của mỗi bên liên quan.

Đối với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2024), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tham mưu văn bản hướng dẫn, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm có nội dung phù hợp, các phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện.

Xuân Thường