Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban tuần 47 năm 2022

04:17 PM 21/11/2022 |   Lượt xem: 814 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 46 cho thấy, tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tham gia các Đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự các sự kiện trong và ngoài nước; tham dự các Hội nghị, cuộc họp, chỉ đạo công việc chung và đột xuất của UBDT; dự các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tham dự các cuộc họp, hội nghị, sự kiện ở lĩnh vực được giao phụ trách; chỉ đạo sát sao các vụ, đơn vị việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao, nêu bật những kết quả đã đạt được cũng như những nhiệm vụ còn chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban

Tại cuộc họp, Vụ Tổng hợp đã báo cáo bổ sung công tác tham mưu về Kế hoạch của Lãnh đạo Ủy ban làm việc với các Trường chuyên biệt mới được chuyển về UBDT. Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo các nội dung liên quan đến xây dựng chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ đơn vị. Trong đó cho biết, trong quá trình triển khai, các vụ, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ, hiện tại đã cơ bản hoàn thiện các nội dung dự thảo, qua đó thống nhất với Vụ Tổ chức và đã đủ điều kiện trình xin ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Các vụ, đơn vị liên quan khác cũng báo cáo bổ sung tình hình chuẩn bị tổ chức Hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển thực hiện CTMTQG; hội nghị chuyên đề đánh giá một năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS tại UBDT, trong đó đề cập những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Hội nghị đi sâu vào đánh giá; kế hoạch chuẩn bị cho các hoạt động tổng kết năm 2022 của UBDT; kế hoạch tổ chức Đoàn công tác đi thăm hỏi, nắm tình hình, tặng quà cho tập thể, hộ nghèo, gia đình chính sách người DTTS, người có uy tín vùng đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ sự thống nhất với các nội dung đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần vừa qua, đề nghị các vụ, đơn vị rút kinh nghiệm về những hạn chế còn tồn tại; tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đúng quy trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, thời gian của năm 2022 còn rất ngắn, trong khi khối lượng công việc còn nhiều, trong thời gian cuối năm, đề nghị các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ các đầu việc, phân công rõ ràng, có kế hoạch làm việc khoa học, cần có sự lồng ghép tốt, tránh gây khó khăn, ách tắc cho địa phương; tập trung giải quyết công việc đến nơi đến chốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra; chuẩn bị tốt các nội dung để Bộ trưởng, Chủ nhiệm tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với các Trường chuyên biệt để sớm hoàn thiện công tác chuyển giao các Trường về UBDT, qua đó chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị tập trung chuẩn bị cho tổng kết cuối năm 2022 ở tất cả các lĩnh vực: Của Ngành, của cơ quan, lĩnh vực Đảng, chính quyền, đoàn thể của UBDT… Trong đó yêu cầu phân chia thời gian, sắp xếp lịch, phân công trách nhiệm, thành phần tham dự, lồng ghép nội dung thực hiện hợp lý.

Xuân Thường