Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 11 năm 2023

11:16 PM 06/12/2023 |   Lượt xem: 2547 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 11 cho thấy, trong tháng 11/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã quyết liệt chỉ đạo các vụ, đơn vị thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719; tham dự 33 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ trì, dự 31 cuộc họp, làm việc với các vụ, đơn vị; tham gia các Đoàn công tác nước ngoài, đồng thời tiếp đón, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài đếm thăm và làm việc với UBDT; đi công tác tại các địa phương, tăng cường nắm tình hình, sâu sát cơ sở.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên làm việc với các vụ, đơn vị phụ trách, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ nhất trí với các nội dung được báo cáo, đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số nội dung như: tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719; công tác thông tin, tuyên truyền; kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023; kế hoạch tổ chức đại hội DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024; kế hoạch đi thăm, tặng quà Tết nguyên đán 2024…

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong tháng 12, UBDT định hướng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào DTTS; hoàn thiện hồ sơ, văn bản các nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG 1719 và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; tập trung chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công Chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023; Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong tháng 11 vừa qua, đồng thời yêu cầu, trong tháng 12, đề nghị các vụ, đơn vị tăng cường phối hợp, rà soát lại các nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm cao nhất để hoàn thành công việc được giao trong năm 2023.

Để chuẩn bị cho các hoạt động tổng kết công tác năm 2023 của UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị chuẩn bị báo cáo đánh giá tổng kết năm trên tinh thần thực chất, đúng quy trình, đủ hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của UBDT.

Xuân Thường