Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2022

02:19 PM 20/06/2022 |   Lượt xem: 416 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 25/2022

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 24 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; các vụ, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã chủ động, tích cực phối hợp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao.

Tại cuộc hội ý, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và lãnh đạo một số vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ một số tình hình, kết quả và đề xuất triển khai các nhiệm vụ được giao như: Việc xây dựng Báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc toàn quốc 6 tháng đầu năm 2022; giải trình làm rõ và đề xuất một số nội dung liên quan đến việc xác định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc thiểu số (DTTS); một số kết quả thực hiện thông báo kết luận cuộc tại họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quý II/2022 của UBDT; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất điều chỉnh kế hoạch, kinh phí năm 2022 của UBDT; tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719; tình hình xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG 1719…

Toàn cảnh cuộc họp hội ý tuần 25

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của UBDT trong tuần làm việc 24, đồng thời đề cập, rà soát lại tiến độ triển khai các nhiệm vụ đã giao từ Kết luận cuộc họp hội ý tuần 24 (như: Việc gặp mặt cán bộ hưu trí UBDT; gặp mặt các đơn vị truyền thông, báo chí của UBDT nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6; Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm với các địa phương; phương án di chuyển phòng họp trực tuyến…).

Trong tuần 25 năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị sớm hoàn thành kết luận của Ban Cán sự Đảng về công tác cán bộ; hoàn thành kế hoạch của UBDT về tiếp nhận 05 Trường dự bị Đại học; chỉ đạo các vụ, đơn vị tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023; chỉ đạo, giao việc, kiểm tra đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện các nội dung đột xuất phát sinh.

Về nhiệm vụ xác định thành phần, tên gọi các DTTS Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, UBDT phải tham mưu cho Chính phủ trình với Quốc hội ban hành tiêu chí để làm căn cứ xác định danh mục, tên gọi; việc thể hiện lại tên gọi và cách viết cần phải thống nhất được nguyên tắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Trung tâm Thông tin bám sát kế hoạch chuyển đổi số của UBDT, phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị liên quan đến công tác chuyển đổi số để xây dựng thành báo cáo chuyên đề, đánh giá tiến độ, khó khăn vướng mắc để xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban; xây dựng báo cáo tháng, quý để gửi Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia.

Trong xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước thuộc UBDT rà soát các nhiệm vụ và đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ. Các nhiệm vụ đưa vào Chương trình hành động không thuộc nhiệm vụ thường xuyên của UBDT; không trùng lặp với các bộ, ngành khác cũng như trong nội bộ cơ quan UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước của UBDT năm 2022 đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo tính khả thi trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành; yêu cầu các vụ, đơn vị tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG DTTS) do UBDT chủ trì thực hiện thật chi tiết, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp; Văn phòng điều phối Chương trình MTQG DTTS rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình MTQG DTTS để tham mưu triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Việc hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Chương trình MTQG DTTS phải tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, đầy đủ pháp lý; đảm báo đúng quy trình, kỹ càng về nội dung, kỹ thuật trình bày, dể hiểu, dễ thực hiện.

Xuân Thường