Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo chủ chốt cơ quan Ủy ban Dân tộc

02:42 PM 21/03/2022 |   Lượt xem: 2662 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác tuần 11 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Nổi bật là nhiệm vụ tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tổ chức các Đoàn thăm, chúc mừng, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ. Chỉ đạo các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ nội dung và các điều kiện phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với UBND các tỉnh: Điện Biên, Thái Nguyên và dự họp trực tuyến Chính phủ về tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Dân tộc

Một số nhiệm vụ quan trọng đã được UBDT hoàn thành trong tuần, như: Hoàn thành Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; hoàn thành kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG, thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có chuyển biến; các vụ, đơn vị đã chủ động và tích cực hơn trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng….

Tuần 12, UBDT xác định hoàn thiện kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hoàn thiện Kế hoạch thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ, đề án, chính sách đưa vào Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành các nội dung liên quan đến sắp xếp lại phòng làm việc và đôn đốc các vụ, đơn vị hoàn thành sắp xếp theo phương án đã được phê duyệt. Đảm bảo điều kiện sử dụng phòng họp số, tăng cường nhiệm vụ chuyển đổi số...

Toàn thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT tham dự thông qua hệ thống phòng họp trực tuyến

Tại cuộc họp, các Vụ, đơn vị liên quan cũng đã báo cáo cụ thể về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc; kế hoạch xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị các Vụ, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các đầu việc, tăng cường phối hợp, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Cho ý kiến về một số nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đúng tiến độ thời gian, hiệu quả, chất lượng; Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Việc lồng ghép các hoạt động này phải được thực hiện tổng thể, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng lưu ý, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, nhằm biểu dương, khích lệ, lan tỏa. Đối với quy chế quản lý tài sản công phải thực hiện theo quy trình, đảm bảo tính pháp lý. Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu rà soát lại toàn bộ hạ tầng, đảm bảo có sự liên thông, phát huy hiệu quả. Về công tác phòng chống dịch Covid-19, cần triển khai theo các văn bản chỉ đạo mới, đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo công việc thông suốt.

Xuân Thường