Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 53/2021

06:48 PM 04/01/2022 |   Lượt xem: 3214 |   In bài viết | 

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 53/2021 cho thấy, trong tuần vừa qua, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; dự họp và cho ý kiến đánh giá, xếp loại tập thể Vụ, đơn vị và cá nhân người đứng đầu Vụ, đơn vị năm 2021; chỉ đạo các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, tổ chức thành công Hội nghị phối hợp tổng kết cơ quan UBDT năm 2021.

Trong tuần 53, UBDT đã hoàn thành công tác tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhất trí và đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Cũng trong tuần 53/2021, các Vụ, đơn vị đã tham mưu, xử lý các văn bản đúng hạn; thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo…

Tại cuộc họp giao ban, các Vụ, đơn vị báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc về công tác dân tộc năm 2021 (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 01/2022) như: Công tác chuẩn bị tổ chức, chương trình, kịch bản tổ chức, dự thảo Báo cáo tổng kết, xây dựng kịch bản phim tài liệu tổng kết công tác dân tộc năm 2021; về tình hình triển khai gắn mã QR-Code lên Giấy mời tham dự, cung cấp tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021.

Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đã trao đổi, báo cáo bổ sung một số kết quả liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc 2021, công tác chuẩn bị ký Chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; kế hoạch chuẩn bị đi thăm, chúc Tết Nguyên đán tại các địa phương…

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh quán triệt: Yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc UBDT chấp hành nghiêm túc việc tham gia các cuộc họp bắt đầu từ tháng 01/2022; yêu cầu Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được Chính phủ giao để đánh giá về tiến độ, kết quả và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Năm 2022 thắt chặt việc đánh giá tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, làm cơ sở để đánh giá thi đua trong năm.

Liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Các nhiệm vụ năm 2022 phải gắn với kế hoạch chuyển đổi số của năm 2022 và tổng thể giai đoạn 2021-2025 của UBDT. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với tập đoàn FPT và CMC để tiếp nhận, cài đặt hệ điều hành windows bản quyền cho hệ thống máy tính tại cơ quan; khảo sát, lắp đặt phòng họp không giấy tờ; lắp đặt hệ thống camera giám sát thân nhiệt tại trụ sở; tiếp nhận, quản lý máy tính bảng phục vụ phòng họp trực tuyến…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị triển khai và chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nắm tình hình dịch bệnh tại các địa phương để kịp thời phối hợp đề xuất, xử lý các vấn đề đột xuất; yêu cầu Văn phòng Ủy ban rà soát, báo cáo tình hình thanh quyết toán ngân sách năm 2021.

Đối với các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm 2022, giao Văn phòng Ủy ban và Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu triển khai các hoạt động ngay trong tuần làm việc tiếp theo liên quan đến: Công tác thăm hỏi, chúc Tết tại các địa phương; Kế hoạch tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo và cán bộ hưu trí của UBDT; kế hoạch tổ chức Tết trong cơ quan UBDT (công tác trang trí, lên lịch trực…).

Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giao Vụ Tổng hợp thường xuyên cập nhật, tổng hợp bổ sung báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo của UBDT vào Báo cáo chuyên đề phục vụ Hội nghị, hoàn thành trước ngày 10/01/2022 để gửi xin ý kiến các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban; thiết kế chương trình, kịch bản điều hành Hội nghị. Giao Vụ Tuyên truyền tổng hợp nội dung các bản báo cáo, chuyển thể thành phim tài liệu trình chiếu phục vụ Hội nghị. Các tài liệu sau khi hoàn thiện gửi về Trung tâm Thông tin để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của UBDT, chuyển đổi đường liên kết (link) thành các mã QR-Code để tạo sự thuận tiện trong công tác tổ chức Hội nghị. Yêu cầu các Vụ, đơn vị, bộ phận liên quan chủ động làm tốt công tác nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ Hội nghị tổng kết.

Xuân Thường