Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 26, năm 2024

09:45 PM 24/06/2024 |   Lượt xem: 858 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024; tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo, tuyên truyền nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024); chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng và đi công tác tại một số địa phương; xử lý các văn bản quan trọng, trong đó ký ban hành 119 văn bản mới, chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban ban hành 09 thông báo kết luận và công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban và đôn đốc, nhắc việc.

Các vụ, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao như: Chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Lãnh đạo Uỷ ban dự phiên thảo luận tại Hội trường của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS&MN; tổ chức gặp mặt chúc mừng cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ; tham mưu Quyết định số 406/QĐ-UBDT Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghê thông tin tập chung phục vụ các nhiệm vụ thược Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025"; ...

Toàn cảnh cuộc họp

Trong tuần 26, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban định hướng tiếp tục tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, nhất là các đề án, chính sách trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những nhiệm vụ đã chậm tiến độ và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 26; tham dự dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; đón tiếp, làm việc với Đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc; chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024...

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã phát biểu, báo cáo bổ sung và đánh giá về kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao tại thông báo kết luận cuộc họp giao ban tuần 25; báo cáo bổ sung tiến độ triển khai giải ngân các dự án đầu tư công, dự án kho dữ liệu; đánh giá về chất lượng, tiến độ thực hiện những nhiệm vụ phát sinh; định hướng nội dung, giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tuần 26/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận sự nỗ lực của các vụ, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ tuần 25 vừa qua. Tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu lãnh đạo các vụ, đơn vị rút kinh nghiệm sâu sắc và thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn trong tuần làm việc tiếp theo.

Trong tuần làm việc 26, đối với các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu triển khai sớm việc hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1719/QĐ-TTg; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhóm đề án tại các vụ các vụ, đơn vị (Vụ Chính sách dân tộc, Trung tâm Chuyển đổi số, Vụ Tổ chức Cán bộ...), đảm bảo đúng trình tự hồ sơ và thời hạn do Chính phủ giao.

Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, sớm hoàn thiện báo cáo sơ kết 6 tháng và báo cáo tháng 6/2024, trong đó đánh giá đầy đủ những việc đã làm được và chưa làm được của công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 6 tháng qua. Tham mưu nội dung, chương trình cho Lãnh đạo Ủy ban đi công tác địa phương tham dự Lễ ra quân điều tra, thu thập thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024; tham dự Đại hội đại biểu các DTTS của các địa phương năm 2024.

Qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản; căn cứ báo cáo kết quả các chuyến đi công tác địa phương của các vụ, đơn vị, yêu cầu Văn phòng Ủy ban tổng hợp phần kiến nghị của các vụ, đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị các vụ, đơn vị theo dõi sát sao, đôn đốc triển khai các nội dung liên quan đến đầu tư công; phối hợp chặt chẽ thực hiện các quy trình đối với các dự án đầu tư công đang triển khai; quán triệt, nghiêm túc chấp hành thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát...; chuẩn bị tốt nội dung, chương trình tiếp đón Đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc thật chu đáo, trọng thị, đúng tinh thần đối ngoại giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Xuân Thường