Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 3 năm 2024

12:27 AM 20/01/2024 |   Lượt xem: 1379 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần vừa qua cho thấy, trong tuần 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo UBDT đã đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024, những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 03; tham dự các cuộc họp, hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy UBDT và các vụ, đơn vị thuộc UBDT; chỉ đạo xử lý các văn bản đến, ban hành các văn bản mới; thăm, chúc Tết Người có uy tín, hộ gia đình DTTS nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Sơn La.

Các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tuần, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao; tập trung xây dựng kế hoạch năm 2024 nhằm chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; hoàn thiện rà soát, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG DTTS do UBDT chủ trì để Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, hoàn thiện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm tuần 4/2024, Lãnh đạo UBDT tham gia Đoàn công tác Chính phủ thăm, chúc Tết người có uy tín và các hộ nghèo vùng DTTS; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBDT; đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại các địa phương vùng DTTS&MN; chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT- TTg ngày 15/12/2023 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị đã báo cáo, xin ý kiến đối với một số công việc còn tồn đọng; thảo luận, cho ý kiến thống nhất về các nội dung Quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG DTTS, nhiệm vụ giao UBDT chủ trì; thảo luận các nội dung trong chương trình công tác năm 2024 của UBDT; đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới; Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, gặp mặt và tặng quà cho gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban, các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBDT và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ nhân dịp Tết đến xuân về.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chưa đạt yêu cầu đề ra, cần tiếp tục tập trung, nỗ lực hơn nữa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ được giao, bám sát các kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và kế hoạch công tác năm 2024 để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Yêu cầu trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phải thể hiện rõ các nội dung phân công nhiệm vụ, tiến độ, thời gian thực hiện.

Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng yêu cầu các vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch đi công tác địa phương năm 2024, trong đó xác định thời gian, địa bàn cụ thể... tổng hợp làm căn cứ để xây dựng chương trình đi công tác chung của Ủy ban.

Về kế hoạch thăm, chúc Tết Nguyên đán 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Văn phòng Ủy ban tham mưu triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Công điện số 03/CĐ- TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch chúc tết của Ủy ban; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan UBDT; xây dựng kế hoạch phân công trực Tết Nguyên đán 2024.

Xuân Thường