Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Ủy ban Dân tộc

10:07 PM 20/06/2024 |   Lượt xem: 1193 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng hoa, chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc UBDT.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Y Vinh Tơr, Y Thông cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các cơ quan: Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Cổng thông tin điện tử UBDT, Tạp chí Nghiên cứu dân tộc cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao vai trò các cơ quan báo chí, tuyên truyền của UBDT đã có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, hoạt động của UBDT trong thời gian qua; các nội dung đã phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, các hoạt động, sự kiện diễn ra trên cả nước nói chung, vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng. Góp phần lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của vùng đồng bào DTTS&MN; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Toàn cảnh các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành công tác dân tộc trong giai đoạn này là việc tăng tốc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, các cơ quan báo chí, tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành cơ quan chủ trì, nòng cốt trong việc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến vùng đồng bào DTTS &MN.

Đối với cơ quan làm công tác tuyên truyền, cần nghiên cứu kỹ các quy định để tham mưu các chính sách, hỗ trợ cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả. Về phía các cơ quan báo chí của Ủy ban, cần năng động, sáng tạo, quyết liệt theo kịp xu thế báo chí hiện đại, đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; đa dạng hóa các loại hình truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vừa đảm bảo tính thiết thực gần gũi với đồng bào, vừa thích ứng và hòa nhập với xu thế phát triển của báo chí đa phương tiện.

Yêu cầu đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải tự học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hình thành đội ngũ làm báo vừa hồng vừa chuyên, có trình độ cao, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục phối hợp với  các cơ quan báo chí, tuyên truyền từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức về mặt quản lý, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy các cơ quan báo trí, tuyên truyền của UBDT ngày càng phát triển.

Ông Lê Công Bình, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền của UBDT, ông Lê Công Bình, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cùng tập thể lãnh đạo UBDT, các vụ, đơn vị đã luôn dành sự quan tâm, động viên, chia sẻ, khích lệ đối với đội ngũ người làm báo của UBDT.

Ông Lê Công Bình khẳng định, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các cơ quan báo chí, tuyên truyền sẽ lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo UBDT, tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo UBDT giao. Mong muốn, Lãnh đạo UBDT tiếp tục quan tâm, định hướng để các cơ quan báo chí, tuyên truyền hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan công tác dân tộc cũng như sự phát triển chung của vùng đồng bào DTTS&MN.

Xuân Thường