Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng

08:44 PM 11/05/2021 |   Lượt xem: 3786 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình hoạt động thời gian qua, ông Đặng Hà Lự - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng cho biết: Ban Quản lý có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác hàng năm cho Ban Quản lý theo quy chế làm việc của UBDT; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình quản lý dự án, đề án vị trí việc làm, quy trình giải ngân vốn ngân sách nhà nước; chủ động đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động từ Bộ Tài chính; quản lý sử dụng kinh phí được giao đảm bảo đúng quy định của nhà nước; thực hiện công tác thống kê, quản lý, đánh giá tài sản định kỳ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong năm 2021, Ban quản lý tiếp tục triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Học viện Dân tộc; thực hiện các công việc của giai đoạn cuối Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở cơ quan UBDT tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; chuẩn bị các điều kiện để quản lý dự án đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, và các dự án khác…

Tại buổi làm việc, ông Đặng Hà Lự đã thay mặt tập thể Ban quản lý đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số nội dung như: Mong muốn Lãnh đạo Ủy ban quan tâm, xem xét, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, để xây dựng Ban quản lý trở thành đơn vị sự nghiệp phát triển trong tương lai; sớm phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả mà Ban quản lý đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Đối với những kiến nghị của Ban Quản lý, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ghi nhận để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Ban quản lý cần rà soát, đối chiếu lại các quy định hiện hành của pháp luật để điều chỉnh cơ cấu tổ chức, xây dựng phương án kiện toàn bộ máy đơn vị phù hợp; bám sát nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân; cập nhập các văn bản quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và các vấn đề liên quan để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban; nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.