Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Thanh tra Ủy ban

11:49 AM 01/06/2021 |   Lượt xem: 3992 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Nguyễn Đình Vượng - Chánh Thanh tra Ủy ban cho biết: Thanh tra Ủy ban có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực công tác dân tộc. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Ủy ban đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 gồm: Thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; công tác phòng chống tham nhũng; công tác giám sát và xử lý sau thanh tra…

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Thanh tra Ủy ban luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Ủy ban, Ban Cán sự Đảng UBDT. Tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra Ủy ban luôn đoàn kết, thống nhất; phân công, phân nhiệm cụ thể rõ ràng, phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của công chức; phối hợp có hiệu quả với các vụ, đơn vị… qua đó, đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; giám sát, xử lý sau thanh tra, công tác PCTN và thực hiện chế độ báo cáo.

Cũng tại cuộc làm việc, Lãnh đạo Thanh tra Ủy ban cũng đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác tập huấn nghiệp vụ thanh tra; công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình công tác dân tộc tại địa phương; về trang bị cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân, vị trí công bố lịch tiếp công dân tại trụ sở UBDT và các Vụ Địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra UBDT, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp mà Thanh tra Ủy ban đề xuất trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, vai trò của Thanh tra là uốn nắn, điều hành pháp luật, vì vậy Thanh tra Ủy ban cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về chính sách dân tộc; thường xuyên trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, tác phong làm việc, cách tiếp cận vấn đề.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu: Thanh tra Ủy ban chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBDT triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCTN, tiếp dân; rà soát toàn bộ kế hoạch các cuộc thanh tra kiểm tra đã được ban hành, đối chiếu với bối cảnh thực tế hiện nay để cân nhắc điều chỉnh về nội dung, hình thức cho phù hợp; trong công tác thanh tra, kiểm tra, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan có chức năng tương đồng, như: kiểm tra giám sát của Đảng; công tác kiểm tra của các vụ, đơn vị; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ của đơn vị Thanh tra và với các cơ quan, đơn vị khác; cập nhật kiến thức đề xuất chương trình đào tạo nội bộ, trọng tâm là tập huấn nâng cao kỹ năng công tác thanh tra.

Đề nghị trong tháng 6/2021, Thanh tra Ủy ban cần hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Thanh tra Ủy ban; cùng với Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp bổ sung hoàn thiện việc kê khai tài sản, sau đó thành lập Tổ xác minh để giám sát việc kê khai; nghiên cứu, đề xuất giải pháp đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra.

Xuân Thường