Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Văn phòng Ủy ban

10:03 PM 19/04/2021 |   Lượt xem: 2895 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về tình hình hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua, đồng chí Lò Quang Tú - Chánh VPUB cho biết, thời gian qua, VPUB đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao như: Tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của UBDT; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Trung ương theo quyết định của Pháp luật; triển khai có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc, phục vụ chung cho hoạt động toàn Ủy ban…

Trong thời gian tới, VPUB định hướng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và Bộ Y tế tại trụ sở UBDT.

Đồng chí Chánh VPUB cũng báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, qua đó mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của VPUB thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị trong thời gian tới VPUB cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, trao đổi với các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan; rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chế để điều chỉnh, bổ xung cho phù hợp; xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể; chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc; làm tốt công tác văn thư, quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của Pháp luật; công tác lễ tân phải đảm bảo tận tình, chu đáo.