Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Chính sách Dân tộc

12:13 PM 16/04/2021 |   Lượt xem: 4300 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ CSDT với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng cho biết: Vụ CSDT hiện có 2 phòng chức năng, với 19 công chức. Vụ có có một số nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản về CSDT; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách đặc thù, các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), hỗ trợ giảm nghèo người dân tộc thiểu số (DTTS), hỗ trợ người dân ở các địa bàn khó khăn. Rà soát, theo dõi, kiểm tra, tham gia ý kiến về việc ban hành và thực hiện CSDT của các bộ, ngành, địa phương. Thẩm định và tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề án kế hoạch phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi…

Trong giai đoạn 2016-2020, Vụ CSDT đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định, chương trình, chính sách, như: Quyết định số 2085/QĐ-TTg; Quyết định số 582/QĐ-TTG; Quyết định số 162/QĐ-TTg… Ngoài ra, Vụ cũng phối hợp với các vụ, đơn vị trong việc tham mưu xây dựng, trình Lãnh đạo UBDT một số báo cáo quan trọng, mang tính hệ thống, làm cơ sở đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020, Chương trình hành động Chiến lược Công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và một số văn bản quan trọng khác.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ CSDT đã góp phần tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT hoàn thành và đạt được những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại buổi làm việc, thay mặt Vụ CSDT, Vụ trưởng Hoàng Văn Tuyên đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh một số nội dung: Mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm trực tiếp chỉ đạo Vụ CSDT; Giao nhiệm vụ đầu mối quản lý, triển khai thực hiện một số chính sách trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư…); xem xét về các Chương trình phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành; bổ sung biên chế cho Vụ CSDT.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Vụ CSDT thời gian qua và cho rằng, Vụ CSDT là đơn vị tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, khối lượng công việc rất lớn. Những kết quả Vụ CSDT thực hiện trong thời gian qua đã thể hiện quyết tâm rất lớn của tập thể Vụ.

Khẳng định, trước mắt nhiệm vụ công tác dân tộc còn nhiều khó khăn, nặng nề, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ CSDT rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao (nhiệm vụ còn hạn, nhiệm vụ quá hạn). Trên cơ sở đó, phân công trách nhiệm rõ ràng, với sản phẩm, thời gian, tiến độ hoàn thành, người phụ trách cụ thể. Những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ (không phù hợp chức năng, nhiệm vụ hoặc được phân công tạm thời, được phân công nhưng hiện có đơn vị khác có chức năng triển khai). Những phần việc đang chủ trì cần có báo cáo riêng, triển khai thực hiện sớm, đảm bảo thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót.

Về một số đề xuất của Vụ CSDT trong việc thực hiện chính sách dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cơ bản đồng tình. Đồng thời cho rằng, để thực hiện các đề xuất, Vụ CSDT cần có báo cáo đánh giá tổng thể, tham mưu cụ thể cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về cơ chế, công tác phối hợp với các bộ, ngành; báo cáo về việc bãi bỏ một số chính sách không còn phù hợp. Trong việc xây dựng báo cáo đánh giá về thực hiện chính sách dân tộc, Vụ cần đặc biệt quan tâm đến các nguồn dữ liệu, đảm bảo đầy đủ, có cơ sở, chính xác, khách quan, đúng quy định. Công tác gửi báo cáo cần thực hiện đúng quy định, đúng cơ chế phối hợp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ CSDT sớm tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm xây dựng Báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện chính sách dân tộc để gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với các đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị Vụ CSDT chú trọng việc tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm trả lời chất vấn trước diễn đàn Quốc hội, những vấn đề cử tri quan tâm thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBDT. Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế, Vụ CSDT cần bám sát các quy định, tuân thủ các điều ước quốc tế, văn bản hợp tác, đảm bảo triển khai có hiệu quả, tranh thủ tối đa các nguồn lực để hỗ trợ cho đồng bào DTTS.

Xây dựng chính sách cần có nhận thức, niềm tự hào về vùng DTTS, về đồng bào DTTS, khai thác tiềm năng và phát huy vai trò, tạo điều kiện để đồng bào DTTS vươn lên” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trên tinh thần tích cực, chủ động, phát huy các kết quả đạt được thời gian qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị tập thể Vụ CSDT đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công… Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ tin tưởng rằng, từng cá nhân của Vụ CSDT sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo đột phá trong xây dựng và triển khai chính sách dân tộc trong thời gian tới.