Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 tại Ủy ban Dân tộc

10:24 PM 13/03/2024 |   Lượt xem: 2330 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại UBDT giai đoạn 2021-2024, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài Chính UBDT cho biết, để kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719, Lãnh đạo UBDT đã đưa nội dung này vào các chương trình họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề của UBDT, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Lãnh đạo Ủy ban trên tinh thần tập trung, dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong thực hiện Chương trình.

Trong năm 2022 và 2023, Vụ Kế hoạch - Tài chính UBDT đã có 19 báo cáo chuyên đề về Chương trình MTQG để đánh giá tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất phương hướng giải quyết và đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chương trình trong từng năm.

Các cuộc thanh tra, kiểm toán, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, UBDT đã tiếp thu để triển khai hiệu quả hơn trong các năm tiếp theo. Cùng với đó, để giám sát việc thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình, Lãnh đạo Ủy ban cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra nội bộ; thanh tra việc thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5 và Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10.

Trên cơ sở Quyết định giao nhiệm vụ, dự toán hàng năm, các vụ, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí trong các năm lớn, còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nên tỷ lệ giải ngân các năm còn thấp.

Trong giai đoạn 2022-2023, UBDT chủ yếu thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; tuyên truyền, truyền thông vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới tham gia vào tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn liên quan đến các chính sách tại một số địa phương; tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị bày tỏ sự đồng tình cao với báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 tại UBDT. Có nhiều ý kiến cũng đã  giúp bổ sung, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế; xem xét, điều chỉnh một số nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, thời gian qua các vụ, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. Bộ trưởng Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị rút kinh nghiệm, rà soát thật kỹ các nhiệm vụ, đưa ra giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 phối hợp với các vụ, đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn về thể chế; tập trung vào việc tham mưu triển khai Chương trình sau khi Quốc hội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; tham mưu điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các điều chỉnh phải phù hợp với văn bản pháp luật và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Kế hoạch - Tài chính ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; rà lại toàn bộ trình tự thủ tục xây dựng kế hoạch, trình duyệt, trình ký, thẩm tra dự án, các bước dự án đầu tư, đầu thầu, thanh quyết toán… liên quan đến Chương trình MTQG, qua đó hướng dẫn các vụ, đơn vị thực hiện.

Đối với các vụ, đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết. Những nhiệm vụ khả thi cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết trong tháng 3/2024, trong đó nêu rõ tiến độ, thời gian, phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể; đối với những nhiệm vụ không khả thi phải báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để kịp thời điều chỉnh.

Xuân Thường