Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe các vụ, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ

05:49 PM 22/03/2024 |   Lượt xem: 1249 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Lãnh đạo Ủy ban việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 896 của Thanh tra Chính phủ ngày 17/8/2023 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản công và một số dự án của UBDT, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính UBDT cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đã có 16/17 vụ, đơn vị hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra; 7/17 vụ, đơn vị hoàn thành việc thực hiện Kết luận Thanh tra; 10/17 vụ, đơn vị đang triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra.

Đối với kiến nghị xử lý hành chính, có 16/16 đơn vị đã nghiêm túc tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; các tập thể, cá nhân đều nhận hình thức nghiêm túc kiểm điểm và tự rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị cũng đã báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan; khắc phục hậu quả theo kết luận của Thanh tra Chính phủ với Lãnh đạo Ủy ban.  

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra của các vụ, đơn vị; một số đơn vị đã cơ bản triển khai xong nội dung được Thanh tra Chính phủ chỉ ra và được nêu trong kế hoạch của UBDT. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, vẫn còn một số đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai các nội dung Kết luận Thanh tra cũng như các chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban.

Để thực hiện Kết luận Thanh tra một cách nghiêm túc, nhằm chấn chỉnh lại công tác tham mưu, phối hợp trong việc quản lý tài chính, tài sản, đầu tư công và các chương trình, dự án của UBDT đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị phải có nhận thức đúng đắn, có sự quyết tâm và quyết liệt thực hiện để triển khai thực hiện một cách triệt để, thấu đáo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các vụ, đơn vị rút ra các bài học kinh nghiệm, thông qua đó hoàn thiện lại hệ thống thể chế nếu cần thiết; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp để công việc diễn ra thuận lợi; phải thực hiện Kết luận Thanh tra trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo đúng quy định của Luật Thanh tra.

Xuân Thường