Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-Len tại Việt Nam

02:01 PM 03/11/2023 |   Lượt xem: 6207 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Đồng thời với những hoạt động giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, các dự án do Ai-Len hỗ trợ đều tập trung vào triển khai tại những địa bàn khó khăn nhất, giải quyết những vấn đề cấp thiết cho đồng bào DTTS.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chúc mừng bà Ní Fhallúin chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-Len tại Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đã có nhiều sự phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, hợp tác phát triển, giáo dục và văn hóa. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định: Thời gian qua, Chính phủ Ai-Len, Đại sứ quán Ai-Len đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam từng bước khắc phục các khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).

Bên cạnh những khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu cho Chương trình 135 các năm trước, Chính phủ Ai-Len còn dành một khoản kinh phí hỗ trợ cho UBDT thông qua việc triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ năm 2010 cho đến nay, với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua hơn 20 năm, các dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ai-Len hỗ trợ đã có những đóng góp rất lớn cho UBDT và cơ quan công tác dân tộc các cấp để xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trong các giai đoạn. Đồng thời với những hoạt động giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, các dự án do Ai-Len hỗ trợ đều tập trung vào triển khai tại những địa bàn khó khăn nhất, giải quyết những vấn đề cấp thiết cho đồng bào DTTS.

Đặc biệt trong giai đoạn 2018 - 2022, thông qua Dự án Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng DTTS” (Dự án EMPS) đã có những hỗ trợ rất hiệu quả cho UBDT trong quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và bà Ní Fhallúin- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-Len tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi đón tiếp.

Cảm ơn sự đón tiếp trang trọng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, bà Ní Fhallúin- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-Len tại Việt Nam chia sẻ: Vừa qua, Chính phủ Ai-Len đã phê duyệt Chiến lược hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027, với mục tiêu tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều phương diện, đặc biệt là hợp tác về chính trị; trong đó, hỗ trợ vùng DTTS là nội dung quan trọng của Chính phủ Ai-Len. Đại sứ quán Ai-Len sẽ phối hợp xây dựng nội dung cụ thể, bám sát yêu cầu của UBDT để triển khai các hoạt động hợp tác thời gian tới

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong rằng với kinh nghiệm và nguồn lực, Đại sứ quán Ai-Len sẽ phối hợp với UBDT trong các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để tổ chức các hội thảo cấp Trung ương, địa phương, góp phần tham vấn ý kiến cộng đồng, nguyện vọng của người dân; điều tra, khảo sát, đánh giá, phân tích, xác định nội dung, mục tiêu cần hướng đến cho các giai đoạn để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định: UBDT cam kết cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả cao nhất sự hỗ trợ của Chính phủ Ai-Len, góp phần cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS của Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm thân mật trao tặng quà lưu niệm của UBDT cho bà Ní Fhallúin- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-Len tại Việt Nam.