Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Địa phương I

03:09 PM 14/05/2021 |   Lượt xem: 2976 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình hoạt động của Vụ Địa phương I với Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng cho biết: Vụ Địa phương I có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đến Thừa - Thiên Huế.

Trong năm 2020 và quý I/2021, Vụ đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh chính trị, trật tự xã hội, tình hình biên giới; tình hình thiên tai, dịch bệnh; di cư tự phát… để tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất những vấn đề có liên quan đến vùng đồng bào DTTS. 

Ngoài việc tham gia xây dựng chương trình chung, thời gian qua, Vụ Địa phương I đã trực tiếp xây dựng và quản lý, theo dõi một số chính sách như: Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc “Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”; Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt “Đề án phát triển KT-XH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025”…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Vụ Địa phương I tập trung triển khai một số nhiệm vụ cơ bản: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, tổng hợp tình hình KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn vùng đồng bào DTTS, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, chỉ đạo giải quyết…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Vai trò của các Vụ địa phương rất quan trọng, là đầu mối để giúp các vụ, đơn vị triển khai công tác với các địa phương. UBDT phải bảo vệ, tạo vị thế cho Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố nâng cao vai trò, chức năng để triển khai công tác dân tộc tại địa phương.

Phạm vi địa bàn quản lý và theo dõi của Vụ Địa phương I rất rộng, với nhiều tuyến biên giới. Đây là vùng chiến lược về rừng, an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, căn cứ cách mạng; hơn nữa, đây là vùng khó khăn nhất của cả nước, với những đặc thù khác nhau như: đặc điểm dân cư, địa bàn, phong tục tập quán, nhận thức của người dân... Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao sự chủ động và những kết quả mà Vụ Địa phương I đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Vụ để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Địa phương I cần tiếp tục bám sát vào chức năng, nhiệm vụ để rà soát lại bộ máy tổ chức, phân công cho phù hợp với thực tế, năng lực sở trường, khả năng am hiểu địa bàn; Đổi mới biện pháp tiếp cận, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt địa bàn theo dõi; Nghiên cứu đề xuất, tham mưu những chính sách mới để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn; Xây dựng cơ chế để Bộ trưởng, Chủ nhiệm định kỳ họp giao ban với lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố để tăng cường tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các địa phương thông qua hình thức họp trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa các cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp...