Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân tộc) nhiệm kỳ 2020 - 2022

07:43 AM 28/03/2020 |   Lượt xem: 1250 |   In bài viết | 

Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội.

Chi bộ Vụ Địa phương II trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBDT; tổng số đảng viên là 14 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Vụ tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ hằng năm do UBDT giao; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS.

Chi ủy, Chi bộ đã tham mưu cho lãnh đạo UBDT trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; tham mưu cho lãnh đạo UBDT xây dựng kế hoạch và tổ chức 5 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc các tỉnh trong khu vực; tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017, 2018 khu vực miền Trung - Tây Nguyên…

Đặc biệt, trong năm 2019 Chi ủy, Chi bộ Vụ Địa phương II đã tham gia Đoàn lãnh đạo UBDT dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 tại 10 tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách.

Hằng năm, Chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí. Ông Điểu Mưu, Phó Vụ trưởng - Phụ trách Vụ Địa phương II được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo: Lê Hường (baodantoc.vn)