Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025

10:51 AM 27/05/2020 |   Lượt xem: 1157 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng là đảng viên tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ UBDT; trưởng các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh).

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy theo quy trình 5 bước. Căn cứ vào danh sách cấp ủy đương nhiệm của Đảng bộ UBDT, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT đã chỉ đạo, tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp Ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Phó  Bí thư, Bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định để lấy ý kiến giới thiệu của cán bộ chủ chốt.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã gửi tới các đại biểu xem xét danh sách nhân sự giới thiệu tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghiên cứu, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để giới thiệu.

Sau Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu của cán bộ chủ chốt, Đảng ủy UBDT sẽ tiếp tục tiến hành các quy trình tiếp theo, để việc lựa chọn nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy định.

Xuân Thường