Học viện Dân tộc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

04:08 PM 22/07/2019 |   Lượt xem: 887 |   In bài viết | 

Quang cảnh hội nghị

Theo Báo cáo của Học viện Dân tộc, năm 2019, HVDT được lãnh đạo UBDT tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao theo Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho HVDT; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của HVDT và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của về ban hanh kế hoạch công tác năm 2019 của HVDT.

Sau khi báo cáo được thông qua, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận vào một số nội dung như: cần bám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2019; xây dựng Chiến lược phát triển HVDT, trong đó cần xác định lộ trình cụ thể; đẩy nhanh tiến độ biên soạn tài liệu thực hiện Đề án 771; tổ chức các lớp bồi dưỡng và lớp Lào; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị; bố trí, điều động và sắp xếp hợp lý viên chức, người lao động; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cũng như ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện trong thực thi nhiệm vụ…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chúc mừng và đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của HVDT. Bên cạnh kết quả đạt được, HVDT còn một số mặt hạn chế và có yếu tố chưa thuận lợi như: một số nhiệm vụ của Học viện triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra; chưa mở được mã ngành để tuyển sinh; tiềm lực khoa học công nghệ tham gia vào việc nghiên cứu chiến lược, tham mưu xây dựng các chương trình chính sách của UBDT còn hạn chế... Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn, trong 6 tháng cuối năm, HVDT cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 771; hoàn thiện Đề án Tự chủ theo Luật Giáo dục đại học; tuyển dụng, điều chuyển cán bộ hợp lý theo đúng quy trình và quy định; tích cực hơn trong việc cung cấp kết quả khoa học, luận cứ khoa học; xây dựng tập thể đoàn kết, khắc phục hạn chế, thống nhất quan điểm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT đã luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời và trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng và ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Căn cứ kế hoạch công tác năm 2019, lãnh đạo các đơn vị cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung quản lý tốt công việc được giao; mở rộng hợp tác, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài UBDT để triển khai phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, HVDT đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng đối với 5 ông, bà gồm: bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Học viện giữ chức vụ Chánh Văn phòng Học viện; bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư viện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện; bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên giữ chức vụ Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên; bổ nhiệm ông Trần Đăng Khởi, Phụ trách Khoa Cơ bản giữ chức vụ Phó trưởng Khoa cơ bản; bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy, Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ.

PGS.TS Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

PGS.TS Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

Thay mặt Lãnh đạo Học viện, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng, đồng thời giao nhiệm vụ cho 5 đồng chí mới được bổ nhiệm và mong muốn trên cương vị mới các đồng chí sẽ mang hết khả năng, phát huy kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập nâng cao trình độ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và phát triển Học viện Dân tộc ngày càng vững mạnh.