Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 32, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020

02:19 PM 11/01/2019 |   Lượt xem: 1059 |   In bài viết | 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2018 theo quy định.

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;  tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy cấp trên; các chương trình, kế hoạch công tác năm của Đảng ủy; tổ chức các hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh...ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018. Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác năm 2018 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tiếp tục tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ đoàn thể. Đồng chí cũng yêu cầu tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018, quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình công tác năm 2019.