Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 46, nhiệm kỳ 2020-2025

10:48 PM 13/10/2023 |   Lượt xem: 2114 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III/2023 của Đảng ủy cơ quan cho thấy, trong quý III, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; chỉ đạo triển khai xây dựng các đề án, chính sách trình Quốc Hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ năm 2023; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành Trung ương thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp…

Đảng ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng và Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cục diện thế giới và chủ trương đường lối đối ngoại của Việt Nam; tổ chức cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy các tổ chức đảng tham dự Hội nghị chuyên đề trực tuyến về kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công do Đảng uỷ Khối tổ chức. Tổ chức kiện toàn cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc khi có biến động về tổ chức bộ máy; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy trong việc thực hiện công tác cán bộ.

Nhìn chung trong quý III, tình hình tư tưởng của Đảng viên trong Đảng bộ ổn định; đa số đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đến nay, chưa phát hiện đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động, tích cực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát; tập trung tham mưu cho Đảng ủy giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đảng viên đảm bảo đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị, báo cáo kết quả quý III/2023 cần kiểm điểm, đánh giá các nội dung toàn diện, sâu sắc hơn. Nội dung nào chưa hoàn thiện thì bổ sung thêm vào phương hướng để Đảng ủy tăng cường chỉ đạo, tăng tốc triển khai, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu cũng bổ sung làm rõ thêm một số nội dung xoay quanh việc sắp xếp, tổ chức nhân sự tại các vụ đơn vị; công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát; hiệu quả triển khai các chuyên đề; giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm quy chế, quy định của cơ quan… đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, quyết tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ của năm 2023.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy định hướng tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 và các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt; tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình thực hiện công tác dân tộc tại các địa phương; tiếp tục tăng cường triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong quý III vừa qua. Để chuẩn bị tốt nhất cho báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023, Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng tiếp thu, tổng hợp các nội dung đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo quý III, đồng thời bổ sung vào báo cáo 9 tháng, trong đó lưu ý tập trung vào quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, rà soát lại tiến độ thực hiện các kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Đảng ủy tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các chi bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc cán bộ đảng viên trong thực hiện công việc; chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đến quy hoạch, điều động, sắp xếp nhân sự; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức, đoàn viên, hội viên và tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023. Ngay sau khi kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thì tiến hành ngay việc đánh giá kết quả công tác Đảng, trong đó yêu cầu các chi bộ cần đánh giá được các nội dung còn chậm, muộn và có báo cáo bằng văn bản, xem đây là căn cứ xem xét thi đua của đơn vị.

Xuân Thường