Hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020

04:28 PM 01/06/2020 |   Lượt xem: 926 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2020 do Lãnh đạo Vụ Tổng hợp trình bày cho thấy: Trong tháng 5/2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân, tập thể UBDT đảm bảo đúng quy chế làm việc, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo và nhất trí cao trong tập thể UBDT

Trong tháng, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã tham dự một số cuộc họp của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành và tập trung chỉ đạo một số vấn đề quan trọng, như; Hội nghị Lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV; họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; dự Hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé và triển khai chương trình tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050; họp đánh giá nhanh tác động của dịch Covid-19 tới đồng bào DTTS và miền núi; dự Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… UBDT đã ban hành 178 văn bản các loại, Lãnh đạo UBDT đã chủ trì 35 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc, UBDT đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 45, thẩm tra sơ bộ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG); hoàn thiện dự thảo báo cáo, giải trình thêm về phạm vi, giải pháp và một số vấn đề cụ thể thực hiện Chương trình. Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về tình hình thực hiện Quyết định 2085, Quyết định 1898, Quyết định 498, Quyết định 1672. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 1633; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 gửi các địa phương. Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn  bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Tiếp tục hoàn thiện các Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG…

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 6/2020, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Báo cáo tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV Chương trình MTQG; xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020; trả lời kiến nghị cử tri, trả lời chất vấn của cử tri, Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về trật tự xã hội, thiên tai, dịch bệnh, môi trường; Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020…

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy đã báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2020-2025; đại diện các Vụ, đơn vị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, như: Việc bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, cán bộ cấp vụ để đảm  bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đầu tư bảo mật cho hệ thống quản lý văn bản, cổng dịch vụ công phục vụ Chính phủ điện tử. Việc cung cấp thông tin cho Đại biểu quốc hội để thảo luận về Chương trình MTQG, công tác chuẩn bị Tổng kết Nghị quyết 76 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo đến năm 2020. Việc bổ sung nhân sự cho Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020. Một số điều chỉnh về công tác tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Việc trao đổi thông tin các đoàn ra, đoàn vào trong tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc. Vấn đề bổ sung các nhiệm vụ, vốn và giải ngân vốn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cần quan tâm vấn đề hạn hán, thiên tai, thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất ở khu vực phía Nam…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBDT trong thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi chuyên sâu và sự đồng thuận cao. Trước mắt, chi bộ các vụ, đơn vị phải sẵn sàng, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết: Tới đây, UBDT sẽ nghiên cứu, thành lập Văn phòng Chương trình MTQG có quy mô, thuộc UBDT nhưng hoạt động độc lập, là đầu mối chính thực hiện Chương trình MTQG. Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu, đề xuất việc thành lập Văn phòng này.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến yêu cầu Tổ Đề án Chương trình MTQG chuẩn bị cung cấp đủ tài liệu để các đại biểu Quốc hội thảo luận về Chương trình MTQG tại kỳ họp thứ 9, Khóa XIV. Vụ DTTS chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 (dự kiến trung tuần tháng 8/2020). Các Vụ, đơn vị cần chủ động, làm tốt kế hoạch tài chính; các nhiệm vụ liên quan đến phân định vùng DTTS&MN; đảm bảo mọi hoạt động của Văn phòng đại diện UBDT tại TP Hồ Chí Minh… Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu, các vụ, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020   

Xuân Thường