Hội nghị Thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 của Học viện Dân tộc

02:02 PM 03/07/2020 |   Lượt xem: 713 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc; đồng chí Bế Trung Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng HVDT; đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT cùng toàn thể viên chức, người lao động của Học viện.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua của Học viện; là ngày hội tôn vinh những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của Học viện đã được lựa chọn từ các đơn vị trực thuộc Học viện trong thời gian qua. Việc tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua.

 Tại Hội nghị, đồng chí Đậu Thế Tụng - Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2021 - 2025 của Học viện. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện và chỉ rõ những thành tựu và một số hạn chế; đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của Học viện trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Sơn Hải Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT biểu dương những thành tích đạt được của HVDT trong giai đoạn 2016 - 2020 và cơ bản nhất trí với những nội dung trong Dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới HVDT cần đặc biệt chú trọng đến kết quả hoạt động giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ cho ngành CTDT và cần xác định đây là nhiệm vụ chính của HVDT. Đồng chí Lê Sơn Hải cũng kỳ vọng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Học viện trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban giao phó.

Đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025

Phát biểu tổng kết và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện nhấn mạnh để công tác thi đua khen thưởng của Học viện tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, thực sự phát huy vai trò là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn tới, công tác thi đua, khen thưởng cần được tiếp tục đổi mới. Cụ thể như sau:

Một là, động viên đội ngũ công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đưa HVDT thành trường đại học trọng điểm của quốc gia.Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc năm 2020, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên  truyền, giáo dục vận động đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và Học viện trong giai đoạn mới.

Ba là, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của Ủy ban Dân tộc và ngành giáo dục phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chăm lo phát triển sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Dân tộc.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng của giảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hóa lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

     Cũng tại buổi làm việc, Hội nghị đã tiến hành biểu dương, khen thưởng và tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của HVDT giai đoạn 2016-2020.

Ban Lãnh đạo HVDT tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của HVDT giai đoạn 2016-2020

Ban Lãnh đạo HVDT tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của HVDT giai đoạn 2016-2020

(hvdt.edu.vn)