Họp Tổ Soạn thảo Đề án "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021"

09:19 PM 05/10/2018 |   Lượt xem: 3403 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Tổ trưởng Tổ Soạn thảo Đề án đã trình bầy các nội dung chính của dự thảo Đề án, sau khi đã nghiên cứu, rà soát, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, ý kiến góp ý của các vụ, đơn vị. Trên tinh thần tiếp thu, dự thảo Đề án đã làm rõ thêm sự cần thiết để tiếp tục thực hiện chính sách, lý giải và phân tích các ưu điểm của báo giấy so với các mô hình khác và đánh giá rõ hơn hiệu quả của việc triển khai chính sách thời gian qua.

Góp ý thêm cho dự thảo Đề án, các thành viên Tổ Soạn thảo đề nghị: tiếp tục nghiên cứu tên gọi của Đề án cho phù hợp; bổ sung các thông tin, số liệu để minh chứng cho kết quả thực hiện chính sách, đặc biệt là ý kiến của các đối tượng thụ hưởng; làm rõ hơn công tác định hướng báo chí; phân tích rõ các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để làm căn cứ cho đề xuất giải pháp…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của thành viên tham dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị Tổ Soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, trên cơ sở giải trình ngắn gọn và có trọng tâm hơn để làm rõ sự cần thiết tiếp tục thực hiện chính sách. Về tên gọi Đề án, thống nhất chọn phương án: Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021. Ngoài ra, cần sắp xếp lại bố cục, bổ sung thêm các số liệu đánh giá; tăng các nội dung chuyên đề, theo tôn chỉ, mục đích của tờ báo và có định hướng rõ ràng, số lượng cụ thể cho từng đối tượng; xây dựng cơ chế định kỳ kiểm tra, giám sát và làm rõ vai trò của các chính quyền địa phương trong triển khai chính sách. Xác định đây là chính sách phục vụ người dân, việc xây dựng giải pháp cần nghiên cứu theo hướng mở, đảm bảo tính khả thi cho việc triển khai Đề án.

Việt Cường