Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

08:54 PM 08/04/2021 |   Lượt xem: 802 |   In bài viết | 

(baodantoc.vn)