Tập huấn về bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

12:00 AM 18/06/2018 |   Lượt xem: 2515 |   In bài viết | 

Phát triển cảnh quan nông nghiệp bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (nguồn: baolamdong.vn)

Ông Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và ông Dơ Woang Ya Gương, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ủy ban Dân tộc, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các chuyên đề gồm: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật và những vấn đề của Luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; Môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng DTTS; Vai trò của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường vùng DTTS; Công tác tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân bảo vệ môi trường tại gia đình và trong cộng đồng dân cư; Việc thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường...

Đồng thời, các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi và được các báo cáo viên giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn sinh sống, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín trên địa bàn.