Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh làm việc với Tạp chí Dân tộc

07:42 PM 02/06/2020 |   Lượt xem: 820 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc với Tạp chí Dân tộc

Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc cho biết: Trong 5 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng Tạp chí Dân tộc đã tổ chức xuất bản, phát hành 26.829 cuốn Tạp chí Dân tộc.

Nội dung của Tạp chí luôn bám sát tình hình đất nước, vùng dân tộc miền núi, ngành công tác dân tộc, sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Lãnh đạo UBDT; phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các chính sách dân tộc; các hoạt động nổi bật của UBDT; đấu tranh kịp thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. 

Đặc biệt, Tạp chí đã tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin phòng chống dịch Covid-19 đối với vùng đồng bào DTTS&MN trên ấn phẩm Tạp chí Dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh…

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí Dân tộc đề xuất với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh một số nội dung như: tạo điều kiện để Tạp chí kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp phòng; cho phép Tạp chí Dân tộc có Tạp chí Dân tộc điện tử; được tham gia các chương trình, dự án truyền thông…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận những cố gắng của Tạp chí Dân tộc trong thời gian khó khăn vừa qua đã nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Tạp chí Dân tộc, trên cở sở đó đề xuất, tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị, trong thời gian tới Tạp chí Dân tộc cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu; các bài viết đăng tải trên Tạp chí cần mang tính nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Đồng thời, Tạp chí cần phối hợp với các bộ, ngành để tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo: Hoàng Quý (baodantoc.vn)