Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà chủ trì họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập các Đề án của Ủy ban Dân tộc

10:12 PM 02/04/2024 |   Lượt xem: 1076 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà, Trưởng Ban Soạn thảo Đề án phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đề án với mục tiêu cung cấp những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa các dân tộc Việt Nam, tiếng Việt… cho cán bộ trong hệ thống chính trị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Từ đó, giúp cán bộ nước bạn nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc… để vận dụng vào thực tiễn công tác của bản thân, nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, hoàn thành chức trách được giao.

Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc, góp phần củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tình hữu nghị hợp tác toàn diện với Vương quốc Campuchia.

Theo đó, Đề án sẽ bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Lào, Campuchia thông qua nhiều hình thức như học tập, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, mô hình giảm nghèo vùng đồng bào DTTS; bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đồng tình cao với sự cần thiết của Đề án, đồng thời thảo luận, làm rõ hơn về một số nội dung như: tên gọi của Đề án; niên độ phân kỳ của Đề án; các nội dung, tư tưởng của Đề án; phương pháp, mô hình triển khai Đề án…

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đánh giá cao những ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án của các thành viên dự họp, Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện vào đề cương của Đề án.

Thống nhất với ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cho rằng, đề cương của Đề án cần làm rõ và đầy đủ hơn về tên gọi; bố cục của Đề án phải tuân thủ đúng theo quy định; các nội dung cụ thể cần đảm bảo tính thống nhất; bổ sung thêm một số nội dung như: căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn; quan điểm, nguyên tắc và phạm vi của đề án; có đánh giá thực trạng đội ngũ làm công tác dân tộc của Lào và Campuchia.

*Chiều cùng ngày, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Cuộc họp đã thông qua các nội dung dự thảo Đề án, đồng thời thảo luận cho ý kiến đối với các nhiệm vụ, dự án trọng tâm của Đề án cùng nhiều vấn đề xoay quanh tên gọi, phân kì, niên độ của Đề án; khung nội dung, ý tưởng của Đề án; vấn đề nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong Đề án…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà mong muốn các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Giao Học viện Dân tộc, đơn vị Thường trực Ban Soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đóng góp để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án.

Xuân Thường