Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Học viện Dân tộc

08:42 PM 18/07/2018 |   Lượt xem: 498 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HVDT đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao, đảm bảo đúng kế hoạch; Ban Giám đốc Học viện luôn nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; tập thể cán bộ, viên chức, người lao động HVDT đoàn kết, thống nhất, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

HVDT đã tổ chức thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019, năm 2020. Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ. Phát hành Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số quý I, II/2018; tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công bố khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6”.

Triển khai tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năm 2018, thông báo mở lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 tới các bộ, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quốc tế với Trung Quốc, Lào, Campuchia và Mianma theo thoả thuận đã ký kết. Tổ chức thành lập Ban chỉ đạo lập đề án mở ngành và Ban soạn thảo chương trình và đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo; ban hành văn bản quy định về công tác bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện; thực hiện chương trình phối hợp và liên kết đào tạo năm 2018 theo kế hoạch đã ban hành.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đã được HVDT chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện các bước thuộc Dự án xây dựng trụ sở HVDT; các phong trào, hoạt động đoàn thể được tổ chức sôi nổi, tích cực.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, HVDT định hướng tiếp tục tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến các mảng công tác: Kiện toàn công tác cán bộ tại một số khoa, phòng; công tác kế toán tài vụ; công tác chính trị, học sinh sinh viên; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tạp chí nghiên cứu dân tộc; công tác bồi dưỡng, đào tạo; tập trung giải ngân đúng tiến độ và triển khai các nhiệm vụ thuộc Dự án xây dựng trụ sở HVDT...

Thảo luận tại Hội nghị, viên chức và người lao động HVDT đã phát biểu, bổ sung các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả công tác trong 6 tháng vừa qua. Các ý kiến cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban giao trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho HVDT; tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức; kiện toàn, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo ở các Khoa, Phòng; bổ sung thêm biên chế có trình độ và kinh nghiệm từ các đơn vị có chức năng đào tạo giáo dục về Học viện...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao những kết quả mà tập thể HVDT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt là chất lượng thực hiện các đề án được giao cho HVDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị trong thời gian tới, tập thể HVDT cần phát huy thế mạnh, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu; tăng cường đề xuất, tham mưu các chính sách dân tộc cho UBDT, tham gia xây dựng chính sách, nâng cao vị thế của Học viện; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; đoàn kết, nỗ lực tổng thể; cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động.

HVDT cần tập trung rà soát kế hoạch 2018 được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao để thực hiện đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trong đó tập trung trọng tâm vào thực hiện các đề án có chất lượng; tập trung vào Dự án xây dựng trụ sở HVDT; tổ chức các lớp bồi dưỡng; quan tâm xây dựng Kế hoạch 2019 sát thực, hiệu quả và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch ngay từ bây giờ, chuẩn bị chương trình, nội dung cho việc giảng dạy, đào tạo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng bày tỏ sự đồng tình với các đề xuất, đồng thời thông tin và làm rõ thêm đối với các kiến nghị của HVDT.

Xuân Thường