Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng ấn phẩm giới thiệu Ủy ban Dân tộc và cộng đồng các dân tộc Việt Nam

10:29 AM 22/01/2024 |   Lượt xem: 1411 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã được nghe nội dung tổng quan cuốn sách bao gồm 2 phần chính, giới thiệu về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam và Ủy ban Dân tộc với cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam. Trong đó, phần một sẽ giới thiệu tổng quát 54 dân tộc ở Việt Nam, tộc danh, lịch sử cư trú, dân số, phân bố dân cư, kinh tế, xã hội, văn hóa và những đặc sắc nổi bật của dân tộc. Phần hai sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các thành tựu và chiến lược thực hiện công tác dân tộc của UBDT.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ nhất trí và đánh giá cao việc tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách; đồng thời cho rằng đây là tác phẩm mang dấu ấn quan trọng của UBDT cũng như giới thiệu thành phần các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, các đối tác trong và ngoài nước.

Tại cuộc họp các đại biểu đã có ý kiến đề xuất sửa đổi kết cấu cuốn sách cũng như nội dung, thành phần, tên gọi các dân tộc... Đồng thời các đại biểu cũng đề xuất bổ sung thêm một số nội dung tóm tắt liên quan tới các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung đề cương cuốn sách cũng như các ý kiến, góp ý của các đại biểu tại của họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông yêu cầu Ban soạn thảo cần cân nhắc kỹ lưỡng về thành phần, tên gọi của các DTTS, bố cục cuốn sách phải bảo đảm đầy đủ, thống nhất.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cũng yêu cầu Ban soạn thảo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thực hiện ấn phẩm, hoàn thành trong năm 2024.

(baodantoc.vn)