Ủy ban Dân tộc bốc thăm lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của 10 cán bộ, công chức, viên chức

10:44 PM 04/03/2024 |   Lượt xem: 725 |   In bài viết | 

Đại diện các vụ, đơn vị tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập

Tham dự và chứng kiến việc bốc thăm có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Công đoàn UBDT; đại diện các vụ, đơn vị được lựa chọn tham dự bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 17/01/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan UBDT năm 2024, việc tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) của người có nghĩa vụ kê khai.

Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, trung thực; thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, nội dung theo quy định của pháp luật; đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra Ủy ban phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại buổi bốc thăm, sau khi hướng dẫn phương pháp, cách thức, quy trình các bước để tiến hành bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra Ủy ban đã tiến hành bốc thăm lựa chọn 10 người tại 04 vụ, đơn vị trực thuộc UBDT theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

Trong tổng số 10 người được xác minh, Vụ Tuyên truyền có 01 người, Vụ Kế hoạch – Tài chính 02 người, Học viện Dân tộc 04 người, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 03 người.

Tên của người được xác minh tài sản, thu nhập được công bố công khai ngay sau khi tiến hành bốc thăm

Buổi bốc thăm được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng trình, quy định

Buổi bốc thăm diễn ra đúng trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định có liên quan tại Nghị định 130/2020/NĐ- CP của Chính phủ. Danh sách 10 người đã được tổng hợp ghi nhận bằng biên bản, có xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan UBDT năm 2024.

Xuân Thường