Ủy ban Dân tộc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

10:15 AM 19/05/2022 |   Lượt xem: 1778 |   In bài viết | 

Tập thể Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt UBDT dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 132 ngày sinh của Người

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Với lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc và tự hào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; lãnh đạo các Vụ, đơn vị nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, đặc biệt là Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, vì sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xuân Thường