Ủy ban Dân tộc: Đào tạo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

10:57 AM 06/12/2022 |   Lượt xem: 1170 |   In bài viết | 

Quang cảnh Lớp đào tạo

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT là một hệ thống thống nhất gồm hai hợp phần: Giao tiếp với người dân (Cổng dịch vụ công) và Xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức (Hệ thống thông tin một cửa điện tử). Hệ thống góp phần tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện đăng ký, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; được thực hiện thông suốt trên một hệ thống duy nhất, tránh phát sinh một số chức năng trùng lặp như: định danh, xác thực điện tử; danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công; tình trạng giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá việc giải quyết và sự hài lòng của người dân.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT được kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo sự điều phối, tổ chức theo mô hình thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Ông Bùi Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu khai mạc Lớp đào tạo

Phát biểu khai mạc Lớp đào tạo, ông Bùi Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, UBDT đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu các giải pháp, sản phẩm công nghệ số phục vụ sự lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBDT và triển khai hiệu quả các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hướng tới mục tiêu xây dựng Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số. Nhân dịp này, Lãnh đạo UBDT, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị công nghệ thông tin đã tiến hành khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn I của UBDT.

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Ủy ban, Văn phòng Ủy ban đã phối hợp với đối tác triển khai khóa đào tạo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được các chuyên gia giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phân hệ Cổng Dịch vụ công, phân hệ Một cửa điện tử và quản trị Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT.

Giao diện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT

Các học viên tham dự Lớp đào tạo

Nhân dịp này, Phó Chánh Văn phòng Bùi Quốc Thắng thay mặt Văn phòng Ủy ban trân trọng cám ơn sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị trong triển khai xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT. Ông Bùi Quốc Thắng đề nghị các học viên nghiêm túc bố trí thời gian tham dự lớp tập huấn để đảm bảo tiếp thu, nắm bắt việc khai thác, sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.