Ủy ban Dân tộc: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

09:46 PM 19/05/2021 |   Lượt xem: 4007 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2021, UBDT được giao sử dụng tổng vốn đầu tư công là 71,84 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài sử dụng trong năm 2021 là 8,539 tỷ đồng. Nguồn vốn được UBDT thực hiện 04 dự án chuyển tiếp: Xây dựng trụ sở UBDT; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tòa nhà Trụ sở cơ quan UBDT; Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Xây dựng Học viện Dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). Cùng với đó là dự kiến khởi công mới 02 dự án: Xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành, kết nối chia sẻ dữ liệu của UBDT; Xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 dân tộc thiểu số.

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Trên tinh thần trách nhiệm, các vụ, đơn vị đã kiến nghị những giải pháp để đảm bảo việc giải ngân đúng tiến độ.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận các ý kiến của các vụ, đơn vị tại cuộc họp. Để thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn diện hồ sơ thủ tục, chủ trương đầu tư các dự án để tổng hợp báo cáo; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng trong thời gian qua, làm cơ sở để kiện toàn bộ máy và xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; rà soát các quy định về mô hình quản lý, tham khảo các mô hình hiện hành, từ đó đề xuất mô hình và cơ chế quản lý mới cho phù hợp, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ… Đề nghị Học viện Dân tộc chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục để từ đó xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của Dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị cần tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư công, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên cơ sở đảm bảo cân đối chung của các nguồn vốn hợp pháp khác…