Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2023

11:25 PM 09/01/2024 |   Lượt xem: 2129 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng Cờ thi đua của UBDT cho Văn phòng Ủy ban và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2023

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà; tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc UBDT.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 cho thấy, năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 05 năm 2021-2025, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc cần hoàn thành. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo Ủy ban đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã tham gia, tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và làm trưởng đoàn đi kiểm tra, làm việc tại hơn 40 tỉnh, thành phố vùng đồng DTTS; tham dự trên 189 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; tổ chức nhiều cuộc họp định hướng chỉ đạo, giải quyết những nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nội dung, công việc của UBDT, của vùng đồng bào DTTS&MN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Các vụ, đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp để triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, trong đó tập trung triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; thực hiện hiệu quả về công tác cán bộ; triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực từ các định chế quốc tế phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến, nâng cao chất lượng hệ điều hành tác nghiệp; tham mưu thực hiện giải trình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong các kết luận thanh tra, giám sát, kiểm toán; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống kinh tế, xã hội, an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS&MN...

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nội quy, quy định của UBDT. Thủ trưởng các vụ, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính qua những hành động, việc làm cụ thể. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các vụ, đơn vị.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ mặc dù đã hoàn thành nhưng còn chậm so với thời hạn; chất lượng tham mưu còn những hạn chế nhất định; một số nhiệm vụ được giao có thời hạn còn phải chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần, nhất là các nhiệm vụ của Ủy ban được giao trong Chương trình MTQG DTTS&MN.

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2023, UBDT định hướng năm 2024 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác và nhân quyền; thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị cũng đã tham luận, báo cáo bổ sung các nội dung về kết quả chi ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó có những đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí chi thường xuyên và kinh phí đầu tư công; chia sẻ các giải pháp, phương pháp trong khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp... Qua các ý kiến, các vụ, đơn vị bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng Bằng khen cho 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động UBDT trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023. Kết quả công tác năm 2023 được triển khai, thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít những khó khăn về khách quan, chủ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, trong sự thuận lợi, UBDT nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; UBDT cũng đã có kinh nghiệm triển khai từ đầu nhiệm kỳ để phân công, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả; hệ thống quy chế, quy định được kiện toàn, làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ rất cố gắng, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và triển khai; có sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực cố gắng của từng đồng chí cán bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị cần thẳng thắn nhìn vào những khó khăn về thể chế, cơ chế, quy trình, công tác phối hợp, số lượng con người, kinh nghiệp công tác, lĩnh vực mới, sự phối hợp giữa UBDT với các cơ quan, đơn vị bên ngoài... để từ đó từng bước khắc phục và nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, năm 2024 là năm tăng tốc của nhiệm kỳ, đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng phải làm. Yêu cầu, ngoài các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đã đề ra, cần rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những nội dung thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra của năm 2023, cần sâu sát, rõ ràng hơn trong năm 2024. Thủ trưởng các vụ, đơn vị cần quyết liệt hơn, trách nhiệm, sâu sát, kịp thời, chủ động, năng động sáng tạo hơn; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chân thành, cầu thị, tiếp thu, giải trình đầy đủ để đi đến sự thống nhất chung.

Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi thẳng thắn; quan tâm, thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền.

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, việc xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách, chi tiêu, quyết toán... cần chấp ngành nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, sai phạm.

Cùng với việc chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý công tác tổ chức cán bộ cần tập trung tham mưu, quyết liệt làm tốt công tác thi tuyển, tiếp nhận, bố trí phân công, luân chuyển nhân sự... Hoàn thiện quy trình, nhận xét, đánh giá, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Sớm hoàn thiện, ban hành thông tư về công tác thi đua khen thưởng, để công tác thi đua khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định, trở thành động lực cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ năm 2024 rất nhiều, cần triển khai toàn diện trên mọi mặt. Mong muốn lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của UBDT đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện để đạt thành tích cao nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chúc toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động toàn UBDT dồi dào sức khỏe, hạnh phúc – Chúc năm mới khang an, thịnh vượng.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; công bố quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của UBDT. Theo đó, 02 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu vinh dự được tặng Cờ thi đua của UBDT; 03 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 07 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 01 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; 18 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; 51 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ và 251 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã tiến hành phát động công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của UBDT.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các đồng chí Lãnh đạo UBDT đồng chủ trì Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông trao tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 03 vụ, đơn vị thuộc UBDT

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho tập thể Thanh tra Ủy ban

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 07 đơn vị đạt Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Xuân Thường