Xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2023

04:36 PM 28/03/2023 |   Lượt xem: 829 |   In bài viết | 

Cuộc họp tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để xác định cán bộ, công chức được xác minh tài sản

Việc tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; việc triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp phá của người có nghĩa vụ kê khai.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ xác minh tài sản, thu nhập đã thông qua kế hoạch, hướng dẫn xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan UBDT. Theo đó, người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên theo hình thức bốc thăm. Ngoài ra, sẽ không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Tại cuộc họp, Thanh tra UBDT đã công bố danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản tại 04 vụ, đơn vị với tổng số 12 người được xác minh, trong đó: Vụ Chính sách dân tộc 02 người; Vụ Công tác dân tộc địa phương 03 người; Báo Dân tộc và Phát triển 05 người; Văn phòng điều phối CTMTQG theo Quyết định 1719/QĐ-TTg 02 người.

Đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên

Trước sự chứng kiến của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Công đoàn UBDT và các thành viên dự họp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị đã tiến bốc thăm ngẫu nhiên, đã xác định được 12 cán bộ, công chức để tiến hành xác minh tài sản.

Theo trình tự tiến hành xác minh, khi kết thúc xác minh tại các vụ, đơn vị, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập báo cáo kết quả xác minh và dự thảo Kết luận xác minh trình Chánh Thanh tra Ủy ban ban hành Kết luận xác minh.

Xuân Thường