Hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác

06:48 PM 15/12/2016 |   Lượt xem: 4884 |   In bài viết | 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, CT135 với vị trí là dự án 2 trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) về Giảm nghèo bền vững (GNBV) được tổ chức thực hiện cùng nhiều chương trình, dự án khác trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn bản ĐBKK. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý điều hành các CTMTQG nói riêng và các chương trình, chính sách giảm nghèo của Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản theo hướng thu gọn đầu mối, đơn giản hóa quản lý điều hành.

Ông Võ Văn Bảy, Chánh VPĐPCT 135 phát biểu tại Hội thảo

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ (QĐ 398/2016/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 100/2016 của Quốc hội), UBDT đã phối hợp với UNICEF xây dựng Sổ tay hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ khung hợp tác dài hạn giữa hai bên. Sổ tay sẽ được áp dụng cho các cán bộ trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện CT135 ở cấp cơ sở, nhất là cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, sổ tay có thể được cấp TW và cấp tỉnh sử dụng như tài liệu tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở trong tổ chức thực hiện CT135.

Theo trình bày tại Hội thảo của nhóm tư vấn, sổ tay được kết cấu gồm 5 phần chính: Giới thiệu một số vấn đề chung như bối cảnh mới của CT135 trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH, các vấn đề về cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các CTMTQG; những lưu ý khi thực hiện quy trình lập kế hoạch CTMTQG GNBV gắn với lập kế hoạch phát triển KT- XH cấp xã; một số hướng dẫn khi thực hiện các hoạt động của CT135 theo cơ chế quản lý điều hành và tổ chức thực hiện áp dụng chung cho các CTMTQG, nhất là CTMTQG GNBV nhưng đảm bảo phù hợp với mục tiêu và đối tượng hưởng lợi của CT135; một số hướng dẫn để tăng cường trao đổi thông tin, khuyến khích điều phối và hợp tác giữa CT135 với các dự án có mục tiêu giảm nghèo khác thực hiện trên cùng địa bàn; hướng dẫn đối với công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá của CT135 gắn với yêu cầu giám sát và đánh giá chung của CTMTQG GNBV.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự liên quan đến việc sắp xếp, xây dựng kết cấu dự thảo tài liệu; xây dựng kế hoạch hướng dẫn; lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình; xây dựng cơ chế đặc thù rút gọn và cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản… Đại diện nhóm tư vấn đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của các đại biểu về các nội dung được đề cập và cho biết nhóm sẽ tiếp tục cân nhắc bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo để sớm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành tổ chức thực hiện trên địa bàn triển khai thực hiện CT135.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Võ Văn Bảy cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu . Ông Bảy mong muốn trong quá trình hoàn thiện dự thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến  đóng góp thiết thực của các Bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế, địa phương để có những điều chỉnh hài hòa với các sổ tay khác khi áp dụng tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ngọc Ánh