Lấy ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện thông báo kết luận về công tác ở vùng đồng bào Khmer

11:34 PM 29/06/2017 |   Lượt xem: 10281 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo có hơn 70 đại biểu là các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer và  các đồng chí là lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Hội Đồng Dân tộc Quốc hội, UBDT, Cục An ninh Tây Nam bộ; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và và đại diện lãnh đạo 15 Ban Dân tộc thuộc miền Đông Nam bộ và khu vực Tây Nam bộ.

Báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Thông báo 67 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68 cho thấy, Đảng và Nhà nước ta đã ngày càng có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển của vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Chỉ thị 68 ra đời ngày 18/04/1991 đã đáp ứng được nhu cầu bức xúc của cán bộ, sư sãi và đồng bào Khmer Nam bộ, tạo chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, ổn định về an ninh, quốc phòng trong vùng. Chỉ thị 68 đã được tổ chức sơ kết 2 lần vào năm 1998 và 2002 và tổng kết 15 năm thực hiện vào năm 2006. Trên cơ sở sơ kết, tổng kết thực tiễn và nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 67 ngày 14/03/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị và Chính phủ nghiên cứu bổ sung các chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68 thuận lợi, góp  phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo Hòa  thượng Thạch Sóc Xane, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh chia sẻ: Chỉ thị 68 ra đời đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc tổ chức tôn giáo trên địa bàn, từ đó Hội Đoàn kết sư sãi đã phát huy được uy tín trong đồng bào, sau đó các Trường Dân tộc Nội trú ra đời, tạo điều kiện cho các cháu nhà nghèo cũng được đi học. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện thì Chỉ thị có những điểm không còn phù hợp, đề nghị Ban Bí thư tổng kết và ban hành Chỉ thị mới phù hợp hơn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

    Ông Sơn Phước Hoan - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT nhận định: Chỉ thị 68 ra đời đã có sức lan tỏa, đi vào cuộc sống, làm thay đổi toàn diện vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, việc ban hành Kết luận 67 đã khẳng định Chỉ thị 68 vẫn còn nguyên giá trị để tiếp tục thực hiện, trong đó cụ thể hóa nhiều nội dung bằng những văn bản mang tính pháp lý.  Một số chương trình, dự án dành cho vùng đồng bào dân tộc ra đời từ Chỉ thị 68, trong đó có một số chính sách đặc thù dành riêng cho đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại hội Thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các vị đại biểu, các vị sư sãi đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn và đã có những ý kiến đóng góp quý báu cho hội thảo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Sự  ra đời của Chỉ thị 68 rất đúng đắn trong thời điểm khó khăn về công tác dân tộc lúc bấy giờ, Chỉ thị đã thể hiện đầy đủ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải quyết tình hình vùng đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, với một lộ trình dài xây dựng chính sách cũng cần có những nhìn nhận về mặt tích cực và mặt khó khăn của từng địa phương. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ Địa phương III - UBDT, ngoài việc ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, cần tiếp tục xin ý kiến đóng góp của đại biểu qua văn bản trong thời gian sắp tới để tổng hợp, gửi đến đơn vị chủ trì tổng kết Chỉ thị.

Cũng tại Hội thảo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các các vị chức sắc.

Như Tâm