Hội thảo khoa học quốc gia Chính sách đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

09:46 PM 19/08/2019 |   Lượt xem: 3463 |   In bài viết | 

Quang cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; PGS.TS Bùi Đức Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc; đại diện của Ủy ban Dân tộc; Ban Chủ nhiệm đề tài cùng sự tham dự của các nhà nghiên cứu, dân tộc học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trong hệ thống nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mà Ủy ban Dân tộc chủ trì giai đoạn 2016-2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vinh dự được Ủy ban Dân tộc tín nhiệm giao thực hiện hai nhiệm vụ nghiên cứu về “Chính sách đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng DTTS ở Việt Nam” và “Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng DTTS ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay”. Sau hơn hai năm triển khai nhiệm vụ với nhiều chuyến nghiên cứu, khảo sát, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm. Buổi hội thảo hôm nay sẽ là cơ sở cho việc xây dựng báo cáo, đề xuất các chính sách nhằm bảo đảm quyền bình đẳng và đảm bảo đời sống, việc làm cho người dân vùng DTTS ở Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đánh giá ưu nhược điểm của chính sách đảm bảo dịch vụ xã hội cho người DTTS ở Việt Nam; đánh giá chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng DTTS ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động vùng DTTS ở Việt Nam; về các kinh nghiệm quốc tế về giải quyết việc làm cho người DTTS. Từ xu hướng tích hợp chính sách, tăng cơ chế trao quyền cho người dân, các chuyên gia, nhà khoa học đã có những ý kiến đa chiều, khuyến nghị cụ thể và giải pháp thiết thực để hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu, góp phần giải quyết việc làm và đảm bảo dịch vụ an sinh xã hội cơ bản cho người dân vùng DTTS ở Việt Nam.