TP. Hà Nội: Tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc

07:29 AM 09/05/2023 |   Lượt xem: 1662 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành các quận, huyện, thị xã và các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc của TP. Hà Nội.

TP. Hà Nội hội tụ 50 DTTS, trong đó sinh sống thành cộng đồng ở 119 thôn, 14 xã của 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức); đông nhất là đồng bào dân tộc Mường và dân tộc Dao.

Quang cảnh Lễ Tổng kết

Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô”. HĐND Thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết phân bổ ngân sách đều dành nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư cho vùng DTTS và miền núi. UBND Thành phố đã ban hành 04 Kế hoạch để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội các nhiệm kỳ đều đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân tộc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS  và miền núi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, những năm qua, các chính sách đúng đắn, kịp thời, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào, đã tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo ở vùng dân tộc, miền núi của Thành phố. Đến nay, các xã vùng DTTS và miền núi của Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm gần 11%, tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn 0,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 55 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS từng bước được đầu tư đồng bộ. 100% xã vùng DTTS, miền núi đều hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Dân tộc TP. Hà Nội

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 là phát triển toàn diện, nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế của vùng đồng bào DTTS và miền núi và tinh thần tự lực của đồng bào DTTS; bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, mức sống và thu nhập của Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi ngang bằng với Nhân dân các xã vùng ngoại thành Hà Nội; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố; giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt trên 40%, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, hằng năm thu hút trên 3% lao động sang làm việc các ngành, nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến năm 2030 có 40% lao động người DTTS biết làm các ngành nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao tặng Bằng khen cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc trên địa bàn TP. Hà Nội 15 năm qua

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận biểu dương cơ quan công tác dân tộc của Thành phố và các huyện; các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Thành phố ban hành chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi các chính sách dân tộc, góp phần tích cực vào sự phát triển của vùng DTTS của Thủ đô trong 15 năm qua.

“Với Thủ đô Hà Nội, thực tế hiện nay, sự chênh lệch về thu nhập, giàu nghèo giữa vùng DTTS miền núi và vùng đồng bằng trên địa bàn Thành phố còn có khoảng cách khá xa. Vùng DTTS và miền núi vẫn là vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chậm phát triển và dễ bị tổn thương nhất. Trước tình hình đó, đòi hỏi cơ quan công tác dân tộc, đội ngũ những người làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở cần chủ động, tích cực tham mưu cho Thành phố đề ra chủ trương sát, đúng tình hình thực tế, phù hợp nguyện vọng của đồng bào, góp phần khắc phục hạn chế, bất cập, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: "Nhân Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, tôi mong muốn và trân trọng đề nghị đồng bào các DTTS của Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, tiến tới làm giàu chính đáng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc; phát huy nhân cách, hồn cốt, bản sắc của chính dân tộc mình".

Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Dân tộc TP. Hà Nội

Tại Hội nghị, Ủy ban Dân tộc đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 12 tập thể, 15 cá nhân; UBND TP. Hà Nội đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBNDTP. Hà Nội cho 6 tập thể và 8 cá nhân và công bố quyết định của Trưởng ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong 15 năm qua trên địa bàn TP. Hà Nội. Đây là sự quan tâm, ghi nhận, động viên kịp thời của UBDT, của TP. Hà Nội đối với các cơ quan, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc của TP. Hà Nội.

(baodantoc.vn)