Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

04:09 PM 14/06/2019 |   Lượt xem: 12842 |   In bài viết | 

ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588, phê duyệt Đề án "Vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025".

Đây được xem là giải pháp tăng cường điều phối các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi.

Cả nước hiện có khoảng gần 5,6 triệu trẻ em nghèo đa chiều. Trong đó 50% trẻ em dân tộc thiếu số là trẻ em nghèo. Hơn 36% trẻ em dân tộc thiểu số còn chưa được dùng nước sạch, dịch vụ y tế, chưa được tiếp cận kịp thời các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tỷ lệ học sinh mầm non đến trường ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp. Hầu hết các xã miền núi đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em.

Việt Nam đã cam kết thực hiện 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo cuộc sống mạnh khỏe và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người, để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vùng miền núi được triển khai. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em nghèo được đến trường.

Đề án "Vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025" được phát động vào Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 cũng là bắt đầu phong trào lớn cả nước chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Ba mục tiêu được tập trung thực hiện là cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; Hỗ trợ để có nhiều hơn điểm trường, lớp học trở thành điểm văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; Hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.