Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau

04:22 PM 06/07/2017 |   Lượt xem: 13113 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tặng quà cho các đại biểu người có uy tín tỉnh Cà Mau

Thay mặt đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Cà Mau, ông Triệu Quang Lợi, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng đoàn cho biết: Toàn tỉnh Cà Mau hiện công nhận 68 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ chính là cánh tay nối dài, là lực lượng giúp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự, bản sắc văn hoá dân tộc; xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình văn hoá, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc luôn tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể cơ sở vận động con cháu, gia đình, dòng họ chấp hành tốt pháp luật, do vậy tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc luôn ổn định.

Xác định được vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tỉnh Cà Mau đã có nhiều chính sách như: Tổ chức cho người có uy tín tham gia các khóa tập huấn, đi tham quan học tập kinh nghiệm; tổ chức hội nghị biểu dương những đóng góp của người có uy tín. Lãnh đạo tỉnh luôn chú trọng, lắng nghe các ý kiến và đối thoại với người có uy tín trong đồng bào DTTS để khẳng định và phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu người có uy tín đã chia sẻ với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải về các kết quả công tác tại địa phương. Các đại biểu thể hiện quyết tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương đồng hành với đồng bào, gặp gỡ từng hộ gia đình, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đồng bào, giữ vững ổn định đời sống, cùng bà con vươn lên phát triển KT-XH, xây dựng đời sống ấm no, hòa cùng với sự phát triển chung của đất nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải ghi nhận những đóng góp của lực lượng người có uy tín tỉnh Cà Mau trong việc phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng cũng thông tin, UBDT đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là việc chỉnh sửa Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS để chính sách thực sự sát thực và xứng đáng với những đóng góp của người có uy tín.

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải đã trao tặng các phần quà có ý nghĩa của UBDT cho người có uy tín của tỉnh Cà Mau. Mong rằng người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò của mình trong đồng bào, là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với đồng bào các dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Cà Mau.

Kim Thu