Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Kon Tum

08:41 PM 11/07/2017 |   Lượt xem: 11621 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi tiếp đoàn

Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về tình hình vùng DTTS và những thành tích nổi bật của người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Kom Tum thời gian qua, bà Y Hằng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: Tỉnh Kon Tum có 28 dân tộc anh em cùng sinh sống, DTTS chiếm 55,18% dân số toàn tỉnh; hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm tới 92,81% so với hộ nghèo toàn tỉnh. Tuy phần lớn đồng bào DTTS sống ở vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng bà con luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Toàn tỉnh Kon Tum đã công nhận 804 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Người có uy tín trở thành lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc và vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tình hình chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác. Người có uy tín cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, giúp người dân tránh xa các tổ chức phản động, tránh vượt biên trái phép và giải quyết các vụ việc liên quan tới tôn giáo. Bên cạnh đó, người có uy tín của tỉnh Kon Tum còn là tấm gương sáng trong phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, là lực lượng nòng cốt góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần tại địa phương; là những nhân tố quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đã có truyền thống từ lâu đời như bảo tồn các loại cồng, chiêng, các lễ hội văn hóa, nghề dệt thổ cẩm; đồng thời từng bước vận động nhân dân loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Qua buổi gặp mặt, các đại biểu đại diện cho người uy tín của toàn tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và UBDT đã quan tâm tới đời sống đồng bào các dân tộc của tỉnh Kon Tum. Các đại biểu cũng đề xuất Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác hỗ trợ phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục nhất là vùng DTTS của tỉnh Kon Tum; có chính sách phát triển đất sản xuất, nước sản xuất; hỗ trợ, tạo việc làm cho con em khi ra trường; phát triển giao thông đến xã, thôn; hỗ trợ thêm kinh phí bảo tồn những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã có những trao đổi, chia sẻ với các đại biểu về các chính sách đặc thù tại địa phương và thông báo về những chương trình, chính sách mà Đảng, Nhà nước đang và sẽ tiếp tục quan tâm dành cho vùng đồng bào DTTS cũng như các chính sách cho người có uy tín trên cả nước. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng, người có uy tín luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực để người dân noi theo; tích cực học hỏi, nắm bắt các chủ trương về chính sách, pháp luật để tuyên truyền cho bà con; xây dựng tình đoàn kết, gần dân, hiểu dân và cùng dân thực hiện đúng các chủ trương, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững trật tự an ninh khu vực.

Thay mặt lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã tặng quà cho các đại biểu và chúc chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm của đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Kon Tum gặt hái được nhiều thành công.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tặng quà cho đoàn đại biểu người có uy tín.

Kim Thu