Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719

09:12 AM 21/09/2022 |   Lượt xem: 4750 |   In bài viết | 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan trong việc triển khai Dự án 8 và các tổ chức quốc tế.

Về phía Ủy ban Dân tộc, có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong Chương trình MTQG” nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em DTTS, thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 và giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch giai đoạn và kế hoạch năm thực hiện Dự án tới các bộ, ngành và địa phương; tập trung hỗ trợ Hội LHPN các tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương; thành lập Ban Điều hành Dự án cấp Trung ương để chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan...

Theo đó, Dự án 8 được thiết kế chú trọng 4 nội dung can thiệp: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm" xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KT-XH, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS; nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng.

Dự án 8 đã xác định 8 chỉ tiêu cốt lõi trong giai đoạn I và giao cụ thể cho từng địa phương đảm nhận, gồm: 9.000 Tổ truyền thông cộng đồng, 3.000 Tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản; 1.000 Địa chỉ tin cậy cộng đồng: 1.800 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi được củng cố, hoặc thành lập mới tại cộng đồng, 500 tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; 80% phụ nữ DTTS có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn; 2.000 cán bộ nữ DTTS được nâng cao năng lực phù hợp.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cho biết: Đây là Dự án quan trọng nằm trong Chương trình MTQG theo Quyết định 1719. Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

“Các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc triển khai Dự án. Bên cạnh đó, cần tạo sự liên kết, lồng ghép giữa các dự án và các đơn vị liên quan để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất”, Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những kiến nghị về những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Dự án 8, như đối tượng thụ hưởng, kinh phí, tiêu chí thực hiện…

Tại Hội nghị này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã hướng dẫn triển khai Dự án 8 tới các bộ, ngành và địa phương để thống nhất nhận thức, quan điểm, cách làm; chia sẻ, cập nhật tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án tại địa phương; thảo luận các giải pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các cấp; thảo luận các giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án...; qua đó giúp Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Điều hành Dự án Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả, thành công.

(baodantoc.vn)