Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

04:05 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 3441 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở VHTT&DL; UBND huyện Tu Mơ Rông; đại diện các phòng, ban của huyện Tu Mơ Rông và 120 đại biểu là cán bộ xã, trưởng thôn, bản, Bí thư Chi bộ, người có uy tín, người sản xuất giỏi … của 11 xã: Đắk Tờ Kan, Đắk Rơ Ông, Đắk Sao, Đắk Na, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọc Lây, Măng Ry, Ngọc Yêu và Tê Xăng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã thông báo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào DTTS trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, hội nghị lần này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đồng chí Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cũng cho biết: trong những năm qua công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Sự phối hợp của các ban, ngành trong hệ thống chính trị đã được triển khai tích cực thông qua các chương trình, kế hoạch, các đợt tổ chức tuyên truyền pháp luật hằng năm; thông qua đài phát thanh - truyền hình, chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng đặc biệt khó khăn, chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo vùng DTTS... đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS vùng khó khăn, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, hiện nay công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, do: trình độ dân trí chưa đồng đều; ảnh hưởng của một số tập quán lạc hậu; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền; hệ thống thông tin truyền thông công cộng để người dân tiếp cận với các thông tin còn thiếu thốn và kém hiệu quả... Vì vậy, hội nghị này rất cần thiết đối với cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên pháp luật của Vụ Pháp chế, Ủy ban MTTQ, Ban Dân tộc và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum giới thiệu những nội dung cơ bản của: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; Luật Bình đẳng giới; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc và một số chính sách dân tộc hiện hành. Các báo cáo viên cũng giải đáp những vướng mắc của đồng bào DTTS trong việc thực hiện các văn bản trên, giúp đồng bào hiểu rõ hơn về pháp luật, vận dụng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Bá Thông