Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh

08:09 AM 04/04/2016 |   Lượt xem: 3229 |   In bài viết | 

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, đồng chí Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào, giảm dần tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe các Báo cáo viên pháp luật của UBDT và Ban Dân tộc tỉnh phổ biến pháp luật, giới thiệu một số chính sách đang thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và giải đáp những vướng mắc của các đại biểu trong việc thực hiện các chính sách này, gồm: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Biên giới quốc gia và văn bản hướng dẫn; Luật Căn cước công dân .

Với các kiến thức được trang bị tại Hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, khi trở về địa phương sẽ trở thành những báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực sự đạt hiệu quả và thiết thực.

Trước đó, ngày 17/3, Vụ Pháp chế cũng đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Pháp luật điểm tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

CLB Pháp luật là một trong những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, được nhiều địa phương tổ chức thực hiện và nhân rộng, nhằm truyền tải các kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, đồng chí Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trao tặng 20 đầu sách pháp luật với 100 cuốn cho CLB nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB./.

Văn Lâm