Ủy ban Dân tộc: Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19

06:18 PM 25/05/2021 |   Lượt xem: 3063 |   In bài viết | 

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo

Tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho biết: Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc triển khai các nội dung công việc được phân công đến toàn thể các vụ, đơn vị, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 ở UBDT. Các đối tượng F1, F2, F3 đều nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà, thường xuyên báo cáo hình sức khỏe và tiến độ công việc hằng ngày.

Sau khi có Công văn số 504/UBDT-TT của UBDT về một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã có một số địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) báo cáo công tác phòng chống dịch, tình hình dịch bệnh về UBDT theo quy định.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi họp.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thông tin tình hình dịch bệnh tại địa bàn vùng DTTS&MN, phương án hỗ trợ kinh phí một số tỉnh có diễn biến dịch bệnh phức tạp như: Bắc Giang, Điện Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh yêu cầu, trong kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo cần tăng cường các biện pháp cụ thể, như khử khuẩn phòng làm việc, cấp phát khẩu trang y tế, đặc biệt lưu ý việc đi công tác cơ sở; làm rõ các phương án, kịch bản cụ thể khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: UBDT sẽ thực hiện theo công văn khẩn của UBND thành phố Hà Nội, linh hoạt, bố trí 50% cán bộ, công chức luân phiên làm việc tại nhà. Hằng ngày thực hiện công tác báo cáo sức khỏe, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi đến các tỉnh, thành phố có dịch khi chưa có chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT. Hạn chế các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Văn phòng UBDT cập nhật thông tin kịp thời các điểm có yếu tố dịch tễ để báo cáo Ban Chỉ đạo có thông báo kịp thời.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo sớm hoàn chỉnh quy chế, kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo; thống nhất 50% công chức, viên chức làm việc trực tuyến, cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan phải thực hiện nghiêm 5K; Trung tâm Thông tin hỗ trợ hệ thống kết nối, phương tiện truy cập từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng các vụ, đơn vị làm việc tại cơ quan; tăng cường nắm thông tin tại cơ sở để có tác động, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào DTTS, đặc biệt là hỗ trợ các bệnh viện, khu cách ly tập trung nơi có đồng bào DTTS.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, Ban Chỉ đạo sẽ hội ý vào thứ Hai hằng tuần, đánh giá tình hình và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; trách nhiệm quản lý của Lãnh đạo các vụ, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá việc thực hiện khai báo y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại vùng DTTS&MN, tại các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Các vụ, đơn vị nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch năm, đảm bảo tiến độ công tác, gắn chặt với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xuân Thường