Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015

06:05 PM 02/10/2015 |   Lượt xem: 3714 |   In bài viết | 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban CCHC và Tổ giúp việc Ban CCHC UBDT; thành viên Tổ CCHC các Vụ, đơn vị; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng đại diện của UBDT tại Tp. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của UBDT.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban CCHC đã công bố kết quả Chỉ số CCHC-PAR INDEX 2014 của UBDT. Theo đó, năm 2014, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo UBDT công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến, kết quả Chỉ số CCHC PAR-INDEX năm 2014 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBDT tăng 3 bậc (16/19 đơn vị) so với năm 2013 (19/19 đơn vị); nhận thức về công tác CCHC của công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; công tác cải tổ bộ máy hành chính được tinh gọn; công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dường được nâng cao...

Kết quả chỉ số CCHC 2014 cũng nêu lên một số điểm hạn chế cần khắc phục như: Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch đào tạo hàng năm...còn chậm tiến độ; chất lượng báo cáo còn hạn chế dẫn đến kết quả điều tra xã hội học của đại biểu Quốc hội và Ban Dân tộc các tỉnh đánh giá thấp; xây dựng Đề án vị trí việc làm còn chậm tiến độ; một số cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT vào thực hiện công việc…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng Ban CCHC đã báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV năm 2015. Báo cáo nêu rõ, công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan UBDT. Trong thời gian qua, Lãnh đạo UBDT đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt và toàn diện đối với tất cả các Vụ, đơn vị, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC. Công tác CCHC của UBDT trong 9 tháng đầu năm đã được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và ước đạt trên 80% kế hoạch. Nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực đều được triển khai thực hiện. Các Vụ, đơn vị tập trung triển khai, bám sát tiến độ kế hoạch, đảm bảo nội dung theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh một số thành công đã đạt được, một số lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC triển khai còn chậm như việc xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi Bộ Nội vụ nhưng chưa được phê duyệt.

Trong quý IV năm 2015, UBDT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC đã được phê duyệt, tập trung thực hiện 7 lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm vào các nhiệm vụ: Tiếp tục đôn đốc, theo dõi công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế, tiếp tục triển khai các Kế hoạch đã đề ra; kiểm soát các thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm do các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban xây dựng; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đặc biệt, trong quý IV, Ban CCHC UBDT sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung Báo cáo Kết quả công bố Chỉ số CCHC-PAR INDEX 2014 của UBDT và báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2015. Các đại biểu cũng đề nghị Ban Chỉ đạo cần tiếp tục giám sát, kiểm tra, đôn đốc bám sát vào các nội dung CCHC; xây dựng báo cáo làm rõ các đơn vị chậm trễ trong công tác thực hiện CCHC; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách vị trí việc làm; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; hiện đại hóa trang thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai công việc. Vấn đề hành chính công: Cần nắm bắt được tình hình thực tế, cải cách hành chính công cũng như các quy chế chi tiêu nội bộ; các đơn vị trong cơ quan UBDT cần tăng cường phối hợp hiệu quả hơn nữa…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng, Trưởng Ban CCHC UBDT đánh giá: Năm 2014, công tác CCHC của cơ quan UBDT đã có nhiều đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn so với các năm trước; tập thể Lãnh đạo UBDT đã chỉ đạo, điều hành và xử lý khối lượng lớn về công tác CCHC, tạo đà khởi sắc ở tất cả các lĩnh vực; nhận thức về công tác CCHC đã có nhiều thay đổi.

Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác CCHC là một quá trình lâu dài, vì vậy mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức được tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn cơ quan; coi CCHC là công cụ điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị; các Vụ, đơn vị phải triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết việc thực hiện CCHC do Bộ trưởng giao tại đơn vị mình; các thủ tục hành chính cần được đơn giản, gọn nhẹ, có sự quy định rõ ràng; các Vụ, đơn vị được giao bổ sung nhiệm vụ cũng như các hạn chế còn tồn tại của năm 2014 cần xây dựng kế hoạch để thực hiện trong quý IV năm 2015.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá, chấm điểm CCHC phải dựa trên những việc thực chất đã làm được. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức cuộc họp tại đơn vị của mình để thông báo kết quả CCHC năm 2014, thành tựu đạt được cũng như khắc phục những điểm còn hạn chế; kiểm điểm công tác CCHC tại đơn vị của mình.

Tiến Đạt